Kostersbijeenkomsten 2016: Kosters dienstbaar in de liturgie

26 april 2016

Het Sint Franciscuscentrum belegde op maandag 11 en woensdag 13 april 2016 drie bijeenkomsten voor kosters, één in Axel voor het vicariaat Middelburg en twee te Breda voor dit vicariaat. Deze vonden doorgang in de kerk van de heilige aartsengel Michael te Breda.

“Dit laatste komt door de grote belangstelling,” vertelt diaken Wim Tobé, die tekende voor de organisatie. “Niet iedereen kan overdag, terwijl ouderen juist bij voorkeur op de middag komen. We kiezen elk jaar een ander thema en dit jaar waren dit de liturgische boeken. Vanuit het Sint Franciscuscentrum verzorgden pastoor De Rooij van de Immanuelparochie in Zevenbergen, Ben Hartmann en ik voor de inleidingen.”

“Kosters zijn dienstbaar in de liturgie. In die zin leggen zij ook de boeken klaar die de celebrant van de viering moet gebruiken. We hebben verteld welke boeken er zijn en hoe deze opgebouwd zijn. We hebben uitleg gegeven over de liturgische cycli van het A, B, en C-jaar en de tweejaarlijkse cyclus van de weekdagen. Er zijn aparte boeken voor de uitvaarten. Daarnaast is er aandacht geschonken aan het altaarmissaal.”

“Er was ook ruimte voor uitwisseling,” vervolgt Wim. “Door de samenwerking met parochies ontmoeten ze meerdere priesters. Hoewel de structuur van de liturgie helder is, hebben priesters soms hun eigen stijl. Kosters krijgen hier onmiddellijk mee te maken. Tijdens de cursus hebben we ook informatie gegeven over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Het is goed dat kosters op de hoogte zijn van kerkelijke ontwikkelingen.” Tobé looft de open sfeer. “Er is oprechte interesse. Er waren ook jongeren aanwezig. Er is ook een duidelijke vraag naar meer.”

 

Andere berichten