Kostersbijeenkomst in Zeeland

17 februari 2009

Vrijwilligers met de taak van koster in het dekenaat Zeeland worden uitgenodigd voor een kosterbijeenkomst. De bijeenkomst wordt tweemaal georganiseerd, een keer op 18 maart in Heinkenszand en een keer op 29 april in Clinge.

Myriam de Jong-Smits, medewerker van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda voor liturgie, licht toe: “In de afgelopen jaren zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd voor vrijwilligers die de taak van koster vervullen in de kerken en kapellen van ons dekenaat. We willen deze traditie verder zetten.”

Dat gebeurt in samenwerking van de pastorale dienstverlening en de dekenale leiding. De kostersbijeenkomst rouleert door de dekenaten van het bisdom. De eerste bijeenkomst, voor de vrijwilligers met kosterstaken in dekenaat De Baronie, vond plaats op 6 oktober 2008.

Myriam de Jong-Smits: “De avond was druk bezocht. Meer dan 80 kosters hadden zich voor de bijeenkomst aangemeld. Vicaris te Velde (bisdom Groningen-Leeuwarden) hield een lezing over hoe om te gaan met het eucharistisch brood. Na de lezing ging de vicaris aan de hand van vragen in gesprek met de deelnemers over het onderwerp. Het was een geslaagde avond.” Deelnemer Cees van Tilburg (Galder) zei na de avond: "Het was een zeer goede avond. Je steekt er wat van op. Het is zeker voor herhaling vatbaar."

Speciale thematiek van de kostersbijeenkomst is het omgaan met het eucharistisch brood buiten de eucharistieviering. Het is een oude traditie in de Kerk de geconsacreerde hosties, die overgebleven zijn van de eucharistie, te bewaren. Het bewaren van het heilig sacrament in een kerk is niet iets gewoons of vanzelfsprekends. Het dient met zorg en eerbied te gebeuren. Zorgen dat er op een zorgvuldige en eerbiedige wijze omgegaan wordt met het eucharistisch brood is mede de taak van de koster.

Naast de inleiding zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen over het kosterswerk en het uitwisselen van ervaringen.

Vrijwilligers met kosterstaken in dekenaat Zeeland kunnen zich aanmelden via de folder die hen is toegestuurd.

Download de folder voor de kostersbijeenkomst in Heinkenszand en Clinge. Klik hier.

 

Andere berichten