Kostersbijeenkomst 2014

10 oktober 2014

Op woensdag 29 oktober is er speciaal voor kosters in het vicariaat Breda een bijeenkomst met als thema ‘Groeien in geloof, geloven in groei: de koster aan het werk’. Vorig jaar werd de bijeenkomst in het vicariaat Middelburg gehouden.

De bijeenkomst stond reeds aangekondigd in het programmaoverzicht 2014-2015 van het Sint Franciscuscentrum. Aan pastoors/teamleiders, teamassistentes en medewerkers vicariaten is deze week het programma van de bijeenkomst toegestuurd met het verzoek de uitnodiging verder te verspreiden onder de kosters.

De bijeenkomst vindt dit jaar plaats onder de paraplu van het Sint Franciscuscentrum. Het Sint Franciscuscentrum ondersteunt gelovigen die bouwen aan Kerk en samenleving binnen het bisdom van Breda. Het geloof staat daarbij voorop. Het thema van deze kostersdag sluit hier uitdrukkelijk bij aan: groeien in geloof, geloven in groei.

Om tegemoet te komen aan de vraag van kosters, zal deze bijeenkomst zowel in de middag van 14.00 – 16.00 uur gehouden worden alsook ‘s avonds van 19.30 – 21.30 uur. Plaats van samenkomst is de H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda.

Aan deze bijeenkomst zijn geen verdere kosten verbonden.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
1) informatie over liturgische kleding en kerklinnen
2) informatie over liturgische voorwerpen in de parochies
3) concrete vragen die kosters hebben over het kosterswerk

De bijeenkomsten worden begeleid door pastoor Peter de Rooij van de Immanuëlparochie te Zevenbergen en diaken Wim Tobé, voorzitter van de Diocesane Commissie voor Liturgie.

Aanmelding voor de middag of de avond en het indienen van vragen kan via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl.

 

Andere berichten