Koperen jubileum Hennie van Hattum

30 oktober 2007

Op 30 oktober vierde Hennie van Hattum dat ze twaalfeneenhalf jaar verbonden is aan het bisdom Breda. Zij is medewerkster van de pastorale dienstverlening, vooral verantwoordelijk voor de catechese met volwassenen. “Momenteel ben ik onder andere betrokken bij een aantal projecten die zich richten op de doelgroep ‘zinzoekers’, vertelt ze “Zowel ZIEL te Etten-Leur als Spirit in Roosendaal, het Thomasprofiel vragen aandacht.” Deze programma’s zijn bedoeld voor zinzoekers, die worden genoemd in de beleidsnota In de duizend gezichten van Uw volk.

Projecten
Dit type opbouwwerk zit Hennie in haar bloed. Na de afronding van haar studie theologie aan de Theologische Faculteit Tilburg werkte ze freelance voor het Katholiek Pedagogisch Centrum te ’s-Hertogenbosch waar ze lesmethodes voor scholen maakte. Met die ervaring solliciteerde ze in 1995 bij het bisdom Breda en werd aangenomen voor het project ‘Kind en geloof’. Samen met Anja Kuijpers heeft ze dit werk vijf jaar gedaan. Samen waren ze verantwoordelijk voor meerdere projecten. Op creatieve en speelse wijze wisten ze traditie en hedendaagse ervaring te verbinden.
Hennie tekende voor vormselprojecten als Speurtocht naar de Geest en Koningen van ooit. “Dit laatste vormselproject is gebaseerd op het verhaal van de bijbelse koning Salomo. Aan de hand van de Oud-Testamentische koningszalving wijzen we op de betekenis van de zalving die kinderen bij het Vormsel ontvangen. Daarnaast vraagt Salomo om wijsheid, één van de gaven van de Geest,” aldus Hennie. Na deze periode werd Hennie actief voor de catechese met volwassenen.

Openheid voor A(a)nder
Hennie kiest voor de mystagogische catechese. “In de mystagogie blijf je niet steken bij het puur menselijke. Je probeert de ervaring van het dagelijks leven open te breken naar de A(a)nder, God en mens. Je moet ruimte geven aan dingen die je niet in de hand hebt. Catechese moet niet blijven hangen bij datgene wat je al weet. Van jezelf krijg je altijd gelijk,” lacht ze. “In het catechetisch proces cirkel je om een Geheim. Bij catechese stuit je zo op de grenzen van het weten,” legt ze uit.

Authenticiteit traditie
Catechese beweegt zich rond geloof en ervaring. “De menselijke ervaringen zijn heel divers,” weet Hennie. “In de verschillende levensfases zijn mensen steeds op andere wijze met religie bezig. Ze hebben steeds andere vragen.”
“De traditie bevat veel elementen waar mensen verder mee kunnen in hun leven. Ze is authentiek, doordacht en doorleefd,” aldus Hennie. “Ze brengt een ‘tegenover’ in een ‘tegenwicht’ tegen de mondigheid en de assertiviteit van de mens van nu, die zichzelf tot maat is geworden.”

Andere berichten