Koffiestops bisdom Breda: geen koekje bij de koffie!

19 februari 2007

Vanaf 24 februari vindt in het bisdom Breda een reeks koffiestops plaats. De koffiestops worden georganiseerd door diverse werkgroepen Vastenaktie. Zo vragen de groepen aandacht voor de vasten en de Vastenaktie.

De eerste koffiestop vindt plaats in Wernhout op 24 februari. Het bisdomkantoor in Breda sluit zich aan bij het initiatief. Op dinsdag 6 maart krijgt het winkelend publiek in de Veemarkstraat tussen 10:00 en 12:00 uur een gratis kop koffie aangeboden. Met een kop koffie in de hand wordt het publiek geïnformeerd over de vastentijd en de Vastenaktie. Bisschop-coadjutor Van den Hende zal bij de koffiestop aanwezig zijn.

Vastenaktie
De vastenperiode is een periode waarin gelovigen hun betrokkenheid laten zien bij mensen die het minder hebben. Via de Vastenaktie (www.vastenaktie.nl) wordt geld ingezameld voor projecten elders in wereld.
Het bisdom Breda zamelt geld in voor een project voor scholing en krediet voor vrouwen in het bisdom Yassika in Oost-Ghana. Door kredietverlening worden vrouwen in staat gesteld zelf een bestaan op te bouwen.
Parochies zamelen ook geld in voor eigen projecten.

Vasten
De vastentijd is de veertigdagentijd tussen Aswoensdag en Pasen. Katholieke gelovigen bereiden zich door het vasten voor op het Paasfeest, feest van het lijden en sterven van Christus én zijn opstanding uit de dood. Vasten betekent je onthouden van voedsel of andere geneugten. Het gaat er om afstand te nemen van dingen om weer een scherper zicht te krijgen op God en waar het werkelijk om gaat in het leven.

Andere berichten