Kloosterweekend onderwijs opnieuw aangeboden

8 september 2015

“In januari kon door omstandigheden het jaarlijkse kloosterweekend voor docenten, directeuren en besturen van het katholiek onderwijs niet doorgaan. Omdat het thema “Kan het een onsje minder? Leven en werken vanuit je kracht” erg bleek aan te spreken willen we dit graag opnieuw aanbieden.” Dit schrijft bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs, Martina Meul, aan de uitnodiging die deze maand werd verstuurd.

De uitnodiging is verzonden aan besturen, directies en docenten van het primair en het voortgezet onderwijs. Ook de pastorale beroepskrachten die verantwoordelijk zijn voor de relatie school en parochie ontvingen de uitnodiging.

De gedelegeerde voor het onderwijs nodigt hen uit voor het kloosterweekend, dat nu plaatsvindt vanaf vrijdag 16 oktober om 18.00 uur tot en met zondag 18 oktober rond 14.00 uur.

Het kloosterweekend voor het onderwijs vindt plaats bij de zusters van de Abdij O.L.Vrouw van Nazareth (Abdijlaan 9, B-2960 Brecht +32 (0)3 3139250, www.abdijnazareth.be).

Het weekend zal begeleid worden door drs. mevr. Marlène Falke-de Hoogh. Zij zal
handvatten geven om met de drukte en de veelheid van het werk op een wijze manier om te
gaan.

Aanmelden kan via het Sint Franciscuscentrum van het bisdom van Breda E opgave@sintfranciscuscentrum.nl.

Na aanmelding ontvangt u een uitgebreid programma van het weekend.

 

Andere berichten