Kloosterdagen in Weelde voor pastorale beroepskrachten in de zorg

30 maart 2012

Het bisdom van Breda organiseerde van 21 tot en met 23 maart 2012 kloosterdagen voor pastorale beroepskrachten in de zorg. Het vond plaats in de Karmel Emmaus in het Belgische plaatsje Weelde, was georganiseerd door Bob van Geffen, bisschoppelijk gedelegeerde voor categoriaal pastoraat, en stond onder leiding van Piet-Hein Dieben (supervisor PDOB). Jan Brok, studierector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk hield een inleiding over christelijke visie op dood en verrijzenis.

Gevarieerd gezelschap
“Het was een goed gemengde groep,” vertelt Bob van Geffen. “We hadden op een kleine groep ingezet en het maximum aantal gastenkamers van het klooster bezet. Er waren meer en minder ervaren collegae en uit verschillende sectoren van het categoriaal pastoraat, mannen en vrouwen. We volgden tijdens de kloosterdagen het ritme van de karmelietessen, die ons erg gastvrij ontvingen in hun prachtige omgeving. Dat betekende wel dat we vroeg moesten opstaan,” zegt Van Geffen met een glimlach. “Dagelijks vierden we met hen de eucharistie.”

College theologie
“Jan Brok leverde de inhoudelijke input,” vervolgt hij. “In collegevorm presenteerde hij de hedendaagse theologische inzichten over sterven, leven na de dood en de eschatologie (de leer over de voltooiing van de schepping). Daarna confronteerden we aan de hand van concrete casussen deze geloofsvisies met de pastorale praktijk.”

De pastorale praktijk
Van Geffen verduidelijkt dit: “Pastorale beroepskrachten in de zorg hebben veel te maken met sterven. Ze vragen zich af wat ze bij dementerenden aanmoeten met deze theologische visies. Soms is er maar heel weinig tijd, en moet er snel worden gehandeld, soms hebben de omstanders veel moeite met het aanzien van het overlijdensproces van hun dierbare en kost het moeite om daar tijd en ruimte voor te vinden. Bij verzorging, overlijden of uitvaarten komen ze in contact met families die van het geloof vervreemd zijn of zich er nauwelijks iets bij kunnen voorstellen. Hoe brengen ze dan het geloof ter sprake? Hoe laat je het zien?”

“De voortdurende omgang met zieke en stervende mensen en hun naasten heeft ook impact op hun eigen geloof. Beroepskrachten zoeken een weg om zelf gelovig staande te blijven. Tijdens deze kloosterdagen is er open over deze vragen gesproken. Dit deed ieder, ook de begeleiding erg goed, juist ook in de periode vlak voor de Goede Week. De reacties na afloop waren dan ook erg positief. We gaan dit volgend jaar zeker weer doen,” kondigt Van Geffen aan.

 

Andere berichten