‘Kloosterdagen’ categoriaal pastoraat

19 mei 2011

Van 12 tot en met 14 mei waren de kloosterdagen voor het categoriaal pastoraat gepland. Het aanbod is doorgegaan in aangepaste vorm, omdat het aantal deelnemers beperkt was. Het was de eerste maal dat het bisdom deze kloosterdagen aanbood.

Omdat een aantal belangstellenden had aangegeven graag mee te willen doen, maar de data slecht uitkwamen, worden de kloosterdagen komend voorjaar opnieuw aangeboden. Het aanbod wordt opgenomen in de Programmagids 2011-2012.

De rol van de pastorale beroepskracht
In het programma was rekening gehouden met een kleine groep om te kunnen komen tot een intensieve uitwisseling. Bob van Geffen, bisschoppelijk gedelegeerde categoriaal pastoraat: “We hebben intensief met elkaar gesproken. Naast de informatie op hoofdlijnen is vooral heel intens met elkaar gesproken over de rol van pastorale beroepskracht, die er in bestaat om in steeds verschillende werksituaties, wegen voor geloof te zoeken.”

‘Het geloof van mensen verder brengen’
“Daarbij ontdekten we onder andere hoe we in de praktijk van alledag gewend zijn om de persoonlijke emotie van de betrokkenen naar voren te halen. Dat is nodig voor de verwerking van het overlijden, zoals dat past in een zorgsituaties. Maar bij die verwerking van gevoelens begínt het pastoraat pas. Het overlijden is ook een catechetisch moment. Pastorale beroepskrachten zouden elkaar moeten helpen die momenten op te sporen en aan te grijpen om het geloof van mensen die bij een overlijden betrokken zijn verder te brengen.”

 

Andere berichten