Kleine beetjes helpen (Adventsactie)

16 december 2013

De Adventsactie is in volle gang. Overal zetten parochies onder het motto ‘denk groot, handel klein’ zich in voor projecten in de Derde Wereld die mensen hoop en uitzicht geven.

“Het thema van de Adventsactie getuigt van een christelijke spiritualiteit,” zegt Ben Hartmann, secretaris-generaal en missiesecretaris van het bisdom. “Als we allemaal een klein steentje bijdragen kunnen we de werkelijkheid ten goede veranderen. Het is eigen aan de christelijke hoop dat kleine dingen er toe doen. Tijdens het laatste ad liminabezoek benadrukte paus Franciscus in zijn gesprek met de bisschoppen het belang van de hoop.”

Bisschop Punt, de bisschop-referent voor missie, en hulpbisschop Hendriks boden namens het bisdom Haarlem-Amsterdam tijdens het ad liminabezoek de rode tafelloper van de Adventsactie aan. Hierop staat een deel van een beroemd gebed van Franciscus van Assisi. Ben Hartmann: “God werkt door mensen en ik hoop dat we zulke mensen mogen zijn.”

Parochies kunnen in de actieperiode verschillende projecten kiezen om te ondersteunen. Zo leveren in Roosendaal de drie parochies een bijdrage door geld in te zamelen voor scholing aan de Zandmannetjes in Burkina Faso (het vroegere Opper Volta). Zandmannetjes zijn kinderen die in de goudmijnen werken.In smalle diepe putten zoeken zij naar goudkorrels in de hoop enige welvaart te verwerven. Voor hen is er geen gelegenheid middelbaar onderwijs te volgen.

De Adventsactie spant zich gedurende drie jaar in om in het dorp Namsigui voor deze kinderen een middelbare school te bouwen. De grond is er al. De lokale bevolking wordt bij de bouw van de school betrokken. Hierdoor krijgen kinderen tot hun zestiende jaar in hun eigen omgeving les. Daarna volgt een tussenjaar waarin ze zich kunnen oriënteren op een beroepsopleiding of een verdere vorming op een lyceum waarna ze naar de universiteit kunnen. In totaal is er 85.000 euro nodig. Dit jaar hoopt de Adventsactie 30.000 euro bijeen te brengen.

Voor projecten die parochies kunnen kiezen om te ondersteunen in de Adventsactie zie www.adventsactie.nl

 

Andere berichten