Kinderen bieden bisschop Muskens vredeskalender aan

18 september 2007

Bisschop Muskens ontving op maandag 17 september de Vredeskalender. Anouk, een leerling van basisschool de Wisselaar in Breda-Noord overhandigde deze aan hem. De korte ontmoeting vond plaats in het kader van de Vredesweek. De Vredesweek vindt dit jaar plaats van 15 september tot 23 september.

Vrede gaat iedereen aan
De kinderen werden vergezeld door enkele ouders, leerkrachten en de pastoraal werkers van de Haagse Beemden en Breda-Noord. Leerlingen van verschillende scholen uit de Breda-Noord en de Bredase wijk de Haagse Beemden werkten aan deze kalender mee. “Het is van oorsprong een katholiek initiatief maar het beperkt zich niet tot katholieke scholen,” vertelt Frans Verkleij, pastoraal werker in de Haagse Beemden. “Door deze kalender vragen we aandacht voor de Vredesweek. Scholen doen graag mee. Vrede gaat immers iedereen aan.”

Wat betekent vrede voor kinderen?
De kalender is geïllustreerd met kindertekeningen. Kinderen laten zien wat vrede voor hen betekent. Björn Aarts van groep 6 van de k.b.s. Hagehorst (Haagse Beemden) tekende twee jongens die elkaar omhelzen in een speeltuin. “Deze twee jongens sluiten vrede en willen samen spelen,” legde hij bisschop Muskens uit. Bisschop Muskens bedankte de kinderen, leerkrachten en ouders voor hun inspanningen om de vredesgedachten uit te dragen.

Kalender voor de scholen
De kalender kent een oplage van 3000 exemplaren en is aan alle leerlingen van de deelnemende scholen mee naar huis gegeven. “Bij elke maand staat een overzicht van de feesten van de belangrijkste godsdiensten. “Het is onze bedoeling dat scholen hiermee gaan werken,” hoopt Jan Hopman, pastoraal werker in Breda-Noord. “Zo kweken we begrip tussen aanhangers van verschillende godsdiensten en dragen we, op kleine schaal, bij aan een vreedzame wereld.”

Activiteiten in van Breda
Benedict Laval is vanuit de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Breda betrokken bij de organisatie voor activiteiten in de Vredesweek. Tijdens de ontmoeting met de kinderen vertelde hij enthousiast over verschillende activiteiten. “Aanstaande vrijdag is er in Breda-Noord een Iftar-maaltijd waar moslims en christenen elkaar ontmoeten. Zowel katholieke parochiekernen als protestantse gemeentes in Breda doen mee aan de vredesnoveen. Elke dag vindt in één van hun kerken een gebeds- of meditatieve viering plaats. In de kathedraal is een tentoonstelling van affiches van de bekende cartoonist Len Munnik. Alle affiches die hij de afgelopen veertig jaar voor de Vredesweek gemaakt heeft, hangen hier broederlijk of zusterlijk bijeen.”

Voor verdere informatie
http://www.ikvpaxchristi.nl/vredesweek.htm  
www.parochiebredanoord.nl  
Zie ook Geloof en leven

 

Andere berichten