Kinderen bidden voor oorlogskinderen

23 september 2015

Niemand kan het ontgaan dat velen veiligheid zoeken in Europa, op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Ook parochies en parochiekernen krijgen te maken met de komst van vluchtelingen en asielzoekers in hun midden en zoeken naar mogelijkheden om iets voor hen te betekenen.

De bisschoppen roepen de gelovigen op hun hart open te stellen voor vluchtelingen en waar mogelijk door gastvrijheid of als vrijwilliger vluchtelingen op te vangen steeds in overleg met professionele instanties. Gelovigen zijn ook genodigd te bidden voor vluchtelingen.

De Stichting Kinderen bidden voor kinderen en Kerk in Nood nodigen parochies en gezinnen uit om in oktober met kinderen een tientje van de rozenkrans te bidden voor die kinderen die onder oorlogsgeweld lijden. Oktober is de maand die gewijd is aan de rozenkrans.

De Stichting Kinderen bidden voor kinderen en Kerk in Nood vragen kinderen om op zondag 18 oktober thuis of in de kerk aan te sluiten bij het wereldwijd kindergebed ‘Een miljoen kinderen bidden de Rozenkrans’. De kinderen geven hiermee gehoor aan de oproep van Maria bij haar verschijningen in Fatima. Maria spoorde in 1917 de herderskinderen Lucia, Jacinta en Francesco herhaaldelijk aan de rozenkrans te bidden voor de wereldvrede en de bekering van de zondaars.

Brechje Loenen, de projectmedewerkster voor het gezinspastoraat in het bisdom Breda onderstreept het belang van deze actie: "Voor het gezinspastoraat is het van belang om het geloof in Christus voor te stellen. Leren bidden is daarvoor wezenlijk. Tegelijkertijd is bidden voor veel gezinnen een grote stap. Dit initiatief helpt juist de kinderen daarbij. Heel eenvoudig, met behulp van gratis rozenkransjes. Parochies en gezinnen kunnen deze kosteloos aanvragen bij de Stichting Kinderen bidden voor kinderen. Bovendien geeft het een kind de mogelijkheid om echt iets te doen voor een ander, binnen de eigen mogelijkheden."

Meer informatie is te vinden op de websites: www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en www.kerkinnood.nl

Voor verdere vragen: oorlogskinderen@kinderenbiddenvoorkinderen.nl

 

 

 

Andere berichten