Kerstwens bisschop Liesen en medewerkers van het bisdom van Breda

20 december 2012

“Bij het feest van de menswording van God wensen wij u een Zalig Kerstfeest en Gods Zegen in het Nieuwe Jaar.” Dit schrijft bisschop Liesen op zijn kaart voor Kerstmis 2012 en het nieuwe jaar 2013.

De afbeelding op de kaart is een beeld van de heilige Antonius van Padua, uit de OLV van Lourdes kerk te Bergen op Zoom.

Aan de binnenzijde van de kaart staat een tekst uit Titus 3,4-5: “De Goedheid en mensenliefde van God onze Heiland is op aarde verschenen, en hij heeft ons gered.”

Daaronder staat een citaat uit Johannes 14,9: ‘Wie Mij ziet, ziet de Vader’. Met de keuze voor de afbeelding en de verwijzing naar Johannes 14,9 sluit de bisschop met zijn kerstkaart aan bij het bisdommagazine dat begin december verscheen: Kerstmis: ‘Wie Mij ziet, ziet de Vader’.


 

Andere berichten