Kerstvieringen in de kathedrale kerk

20 december 2008

Bisschop Van den Hende zal voorgaan in de nachtmis en in de overige vieringen van kerstmis in de Sint Antoniuskathedraal, Sint Janstraat te Breda.

Eerst op de vooravond op 24 december om 21.30 uur de vigiliemis (kerstwake), dan om 24.00 uur de nachtmis; en op kerstmorgen om 10.30 uur de dagmis van kerstmis.

De nachtmis wordt gezongen door de schola gregoriana o.l.v. Marie Louise Egbers en in de twee andere missen zingt de kathedrale cantorij o.l.v. Jan Schuurmans; telkens met Hennie Vaatstra op het orgel.


Kerststal OLV ten Hemelopneming te Prinsenbeek, een van de kaarten uit de kaartenset van het bisdom van Breda.

Andere berichten