Kerstvieringen bisschop Van den Hende in de kathedraal

22 december 2009

Bisschop Van den Hende zal op Kerstavond en Eerste Kerstdag de eucharistie celebreren in de H. Antoniuskathedraal te Breda.

Op 24 december, om 21.30 uur, is bisschop Van den Hende hoofdcelebrant in de Vigiliemis. De kathedrale cantorij onder leiding van J. Schuurmans verzorgt de gezangen tijdens de viering. De Vigiliemis is de vooravondmis van het Kerstfeest en wordt op de avond, enkele uren na de Vespers, gevierd. De viering wordt gekenmerkt door een sterke heilsverwachting . De openingszin luidt: “Heden zult gij weten dat de Heer ons komt redden en morgen zult gij zijn heerlijkheid zien.”

Op 25 december om 0.00 u. celebreert bisschop Van den Hende de Nachtmis. Een projectkoor onder leiding van J. Schuurmans verleent zijn medewerking. In de nachtmis leest de Kerk het evangelie van de geboorte van Christus te Bethlehem (Lc. 2,1-14).

Op Eerste Kerstdag (vrijdag 25 december) viert bisschop Van den Hende om 10.30 u. de dagmis in de kathedraal. De kathedrale cantorij zingt tijdens de viering. De dagmis verkondigt met de proloog van het Johannesevangelie de menswording van de Heer (Lc. 1,1-18).

In de binnenstadsparochie zijn daarna nog de volgende vieringen:

Op Tweede Kerstdag (Feest van de H. Stephanus) is er om 10.30 u. een eucharistieviering in de H. Catharinakerk van het Begijnhof in Breda.

Op zondag 27 december (Feest van de Heilige Familie) vindt om 10.30 u. een eucharistieviering plaats in de H. Antoniuskathedraal.

Op 1 januari (het hoogfeest van de heilige Maria, Moeder van God) sluit bisschop Van den Hende het kerstoctaaf af met een eucharistieviering, muzikaal verzorgd door het herenkoor.
De viering begint om 10.30 u.

Lees ook het bericht ‘Kindvriendelijke Kerst in de kathedraal’. Klik hier

 

 

Andere berichten