Kerstviering met de maatjes (Diaconale Stad Roosendaal)

24 december 2011

Het maatjesproject van de Diaconale Stad Roosendaal, een van de ‘diaconale centra’ van het bisdom, leidt tot onverwachte ontmoetingen tussen oud en jong. De leerlingen van het Roosendaalse Norbertuscollege onthaalden de ouderen op een goed verzorgde kerstlunch. De ouderen namen deel aan de kerstviering voor de examenklassen.


(Foto: J. Wouters)

Bezoek aan oude school
Voor sommigen van hen was het een cultuurschok zoals voor dhr. Van der Heijden. “Ik ben zelf oud-leerling van deze school. Ik zat hier van de jaren 1946 tot 1948 toen rector Gribnau de scepter zwaaide. Hij was erg streng. We noemden hem onder elkaar ‘de Nero’. Moeiteloos noemt hij de namen van enkele leraren die het lyceum zijn goede naam bezorgden zoals de wiskundeleraar Boost, de Neerlandici Vissers en Boeren, de gymleraar Pontenagel en de tekenleraar De Bok. “Deze laatste probeerde me over te halen naar de kunstacademie te gaan. Ik heb de school niet afgemaakt. Ik wilde bakker worden. Tijdens mijn bakkersopleiding heb ik toch veel profijt gehad van mijn jaren op dit lyceum.”


(Foto: J. Wouters)

‘Freedom for revolution’
Tijdens de kerstviering stonden leraren en leerlingen stil bij de betekenis van Kerstmis. Het thema luidde: ‘Christmas: Revolution for freedom’. De keuze voor dit motto was mede geïnspireerd door de gebeurtenissen in de Arabische wereld. In de viering werden krant en Bijbel naast elkaar gelegd. Jezus heeft ook een veranderingsbeweging op gang gebracht in de richting van liefde, vrede en gerechtigheid. Wij worden uitgenodigd die weg te gaan. Leraren droegen gedichten voor. Verschillende leerlingen, onder wie ook een maatje, ontpopten zich als professionele zangeressen. Vlot dansend zongen zij popsongs, ondersteund door de eigen band van het college. Lichteffecten zorgden voor de sfeer. Zowel teksten als liederen werden onthaald op een krachtig applaus.


(Foto: J. Wouters)

Gastvrij onthaal
De leerlingen brachten de kerstgedachte in praktijk tijdens de lunch. De leden van de werkgroep Diaconale Stad en de ouderen schoven aan mooi gedekte tafels aan. De jongeren spanden zich in om het iedereen naar de zin te maken. Ze schonken koffie, melk en jus d’orange en zagen er nauwlettend op toe dat niemand te kort kwam. Bijke, leerlinge van HAVO-4, heeft genoten van het maatjesproject. “Afgelopen woensdag heb ik voor de laatste maal een oudere dame bezocht. Het was erg gezellig. We hebben veel gepraat en ik heb ook wat kleine klusjes voor haar gedaan. Zo heb ik met haar in de tuin gewerkt. We hebben veel samen geknutseld.”


(Foto: J. Wouters)

Diaconale Stad Roosendaal en Norbertuscollege
Het maatjesproject is een samenwerkingsverband tussen de Diaconale Stad Roosendaal en het Norbertuscollege in deze plaats. In het kader van hun maatschappelijke stage bezoeken leerlingen van deze school ouderen. Het is de bedoeling dat ouderen en jongeren samen met elkaar optrekken en elkaar zo beter leren begrijpen. De Diaconale Stad Roosendaal is een van de diaconale centra van het bisdom van Breda. Het project wordt mogelijk gemaakt door het SKAN-fonds (www.skanfonds.nl).


(Foto: J. Wouters)

Meer informatie
Voor meer informatie over het project Diaconale Stad Roosendaal: Jan Damen, medewerker pastorale dienstverlening, E jdamen@bisdombreda.nl, T 076 5223444


(Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten