Kerstposter geeft kansen voor de verbinding parochie en school

21 november 2017

Katholieke scholen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben dit najaar een bijzondere kerstposter ontvangen. “De Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) en het college van bisschoppelijk gedelegeerden onderwijs hopen op deze manier aan scholen materiaal te hebben gegeven dat voor ingezet kan worden om lessen over een van onze belangrijkste feesten vorm te geven,” vertelt Stan van Ommen. Hij is bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs. Deze week ontvangen ook de parochies in het Bisdom Breda de poster. Deze wordt verspreid via het pastoors-teamleiders overleg in beide vicariaten.

Als parochies de poster ophangen in hun kerkgebouwen kunnen ze daarmee de verbinding van de kerk en het katholiek onderwijs zichtbaar maken. Stan van Ommen: “Stel je voor, een kind loopt op kerstavond voorbij de poster in het portaal van de kerk en herkent iets van de les op school. Er kan zomaar een spontaan gesprek ontstaan tussen het kind en de ouders over wie de herders van onze tijd zijn, over wie een engel voor hen is, over licht en donker. En dan moet de viering nog starten!”

De kerstposter kan ook een kans zijn om vanuit de parochie de band met de school te versterken, vorm te geven of weer aan te halen. Pastorale teams kunnen contact opnemen met Stan van Ommen om te kijken welke goede mogelijkheden er zijn. Stan: “Er zijn zeker scholen die graag ingaan op een actief aanbod van de parochie. Parochies kunnen eventueel aanbieden om een gastles te verzorgen of de leerlingen uitnodigen om de kerststal van de kerk te bezoeken.”

De kerstposter wordt verspreid in het kader van de Week van het Katholiek Onderwijs. Deze wordt dit jaar gehouden van 11 tot en met 15 december. De week valt daarmee middenin de Advent.

Andere berichten