Kerstkaarten bisdom Breda 2008 nu verkrijgbaar

18 november 2008

De kerstkaarten van het bisdom van Breda 2008 zijn verschenen. Parochies die de sets hebben besteld zullen de kaarten deze week geleverd krijgen. De sets zijn ook verkrijgbaar bij het bisdomkantoor in Breda en kosten 5 euro (zes kaarten).

God-met-ons
“De kerstkaarten van het bisdom wijzen op de echte betekenis van het Kerstfeest. We vieren dat God als mens in onze mensengeschiedenis is binnengetreden. Emmanuel: God-met-ons. In die geschiedenis stond Maria, als voorbeeld van geloof in God. Immers, aan Maria werd gevraagd om de moeder van Gods Zoon te worden,” aldus bisschop Van den Hende.


Kerststal parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Prinsenbeek.

Gods plan van liefde
“Maria antwoordde vol vertrouwen: ‘Mij geschiede naar Uw woord’ (Lucas 1, 26-38). Met Maria, als voorbeeld van geloof, vertrouwen ook wij anno 2008 op God, die ons menselijk leven heeft gedeeld en die ons wil opnemen in zijn goddelijk, eeuwig leven.”
“In andere woorden: Maria is een voorbeeld van geloof, van in vertrouwen ja zeggen als God je roept en meewerken aan Gods plan van liefde voor iedere mens.”


Kerststal parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Prinsenbeek.

Intiem dichtbij
Op de kaarten in de set van 2008 zijn de kerststallen afgebeeld van de parochie H. Bonifacius in Kwadendamme, de parochie OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek en de parochie H. Willibrordus in Sint Willebrord. Met het kerstfeest viert de Kerk dat God in Jezus Christus ons aardse leven ging delen door mens te worden. De afbeeldingen van de kerststallen brengen dat intiem dichtbij. 


Kerststal H. Bonifacius te Kwadendamme.

Sint Franciscus
“De huidige kerststallen en oude kerstgroepen in de kerken van ons bisdom zijn de voortzetting van de door Franciscus begonnen uitbeelding van de menswording van God. In de woorden van het evangelie van Johannes: ‘het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond’ (Joh. 1, 14),” aldus de bisschop van Breda.
Sint Franciscus (1181-1226) bracht in zijn tijd het kerstevangelie (Matteüs 2, Lucas 2) sprekend tot leven door een levende kerststal in te richten met echte dieren erin. De os en de ezel zijn niet ontleend aan het evangelie van Kerstmis maar hebben hun oorsprong in een citaat uit de profeet Jesaja (Jes. 1, 3).


Kerststal H. Bonifacius te Kwadendamme.

Parochiekorting
De set bevat in totaal zes verschillende kaarten. De kerstkaarten worden te koop aangeboden in kerken van het bisdom en bij het bisdomkantoor in Breda. Parochies kunnen de sets met korting bestellen bij het bisdom. Parochies kunnen hiervoor contact opnemen met Monique van Delft E mvdelft@bisdombreda.nl, T 076 5223444.

Vorig jaar verscheen de serie diocesane kerstkaarten voor het eerst met kaarten van glas-in-lood-ramen uit Klundert, Hulst en Terheijden.


Kerststal parochie H. Willibrordus te St. Willebrord.


Kerststal parochie H. Willibrordus te St. Willebrord.

Andere berichten