Kerstkaart bisschop Liesen 2014

22 december 2014

“Niemand heeft ooit God gezien; de Eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen. (Joh 1:18)” Deze Bijbeltekst staat op de kerstkaart van het bisdom van Breda die bisschop Liesen verzond.

Mgr. Liesen: “Immanuel betekent: God (is) met ons. Omdat God met ons is, zijn we nooit alleen. In het goddelijk woord dat ons aanspreekt, ontdekken wij onze menselijke waardigheid. Moge ieder mens in Christus de ware kwaliteit van zijn/haar leven ontdekken en in vrijheid een antwoord geven.”

De foto van de kerstkaart is een kerstafbeelding uit de Sint Josephkerk (Roosendaal) op de triomfboog van de kerk. De schildering is uit 1943, door Wijnand Geraets (1883-1958). (Foto: J. Wouters.)

De bisschop en de medewerkers van het bisdom van Breda wensen iedereen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.

 

 

Andere berichten