Kerstboodschap van bisschop Muskens

20 december 2006

“Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld” (Joh. 1,9). De geschiedenis van de mensheid is een zoektocht naar de zin van het bestaan. Mensen hebben zich altijd afgevraagd waarom ze bestaan, waarom er lijden is, hoe ze moeten leven en handelen, waarheen ze gaan na hun sterven. Al de grote godsdiensten trachten op deze vragen antwoord te geven. Verschillende godsdiensten hebben technieken ontwikkeld om tot innerlijke rust te komen en zo, via een weg van meditatie, in contact te komen met een hogere goddelijke werkelijkheid. Veel tijdgenoten gaan ook deze wegen. De meeste levensbeschouwingen wijzen zo de weg naar God.

Eigenlijk is is dit het omgekeerde van Kerstmis. Met Kerstmis baant God zich een weg naar de wereld. Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, komt in de wereld. In alle rust getuigt Hij van de waarheid. In Zijn leven ontwaren we geen filosofische zoektocht. Hij leert ons geen ascetische methodes. In alle vrijheid gaat Hij Zijn weg, ten dode toe. Zo openbaart Hij Gods liefde voor ons. Hij laat zich vinden door wie zich aan Hem wil toevertrouwen. Hij is toegankelijk voor eenvoudigen, voor gewone mensen met hun twijfels en vragen. De herders van Bethlehem zijn de eersten die Jezus bezoeken. Uit Zijn leven blijkt dat God ons liefheeft voordat wij Hem zoeken. We worden uitgenodigd om met Hem op weg te gaan en ons leven aan Hem toe te vertrouwen. We worden uitgenodigd in Hem te geloven. “Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld” leest de Kerk op de ochtend van het Kerstfeest. “Een kind is ons geboren. Zijn naam is afgezant van Gods Raad” (Jes. 9,6) zingt de Kerk op dezelfde ochtend. In dit kind schijnt voor de wereld. Hij is het licht van ons bestaan. In de hoop dat U Hem wil toelaten in uw hart, wens ik u een Zalig Kerstfeest.

Bisschop Martinus Muskens
Bisschop van Breda

Andere berichten