Kerstboodschap bisschop Liesen 2021

21 december 2021

“In het Kind is God ons nabij gekomen in onze nood en wil Hij ons ontmoeten als onze Redder; laten wij ook elkaar nabij zijn en elkaar sterken in geloof en hoop, juist nu in de donkere dagen van de winter en van de dreiging voor de volksgezondheid.” Dat schrijft bisschop Liesen in een persoonlijke kerstboodschap aan de gelovigen in het bisdom Breda. Zijn ‘dubbele kerstwens’ van geloof en hoop sluit aan bij de kerstboodschap van de Nederlandse bisschoppen die vorige week verscheen.

“Sterk elkaars geloof door het met elkaar te delen. De synodale weg die ook ons bisdom is opgegaan, is een weg van luisteren naar elkaars geloofsgetuigenis en van onderscheiden wat de heilige Geest zegt. Zoals destijds de ster van Bethlehem, zal Gods Geest ons daar brengen waar de Redder van de wereld te vinden is.”

In zijn boodschap noemt bisschop Liesen de conferentie van de Missionaire parochie die op 24 en 25 maart 2022 wordt gehouden. Deze wil parochies “inspireren om langs nieuwe wegen een netwerk van geloof en liefde te bouwen op het fundament van Christus”. Ook brengt de bisschop project Charbel in herinnering, dat in 2020 als spontane actie begon om de gemeenschap rondom de kathedraal van Beiroet te helpen. Nog altijd is daar hulp nodig. Via rechtstreekse contacten met het bisdom kan er heel gericht worden geholpen en “onze naastenliefde zichtbaar worden in Beiroet.”

 

De Blijde Boodschap is geen programma,
maar een persoon, een klein en kwetsbaar Kind
dat ons uitnodigt Hem in onze armen te nemen.
Bij elk ander kind dromen wij over zijn of haar toekomst.
Het goddelijk Kind heeft een droom voor ons,
dat wij ten volle mensen mogen worden,
kinderen van zijn en onze Vader.

Moge Gods droom voor ons werkelijkheid worden
in het nieuwe jaar, het 2022ste van zijn geboorte op aarde.

 

Afbeelding: fresco in herdersgrot te Bethlehem, 2018

 

  • Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 december 2021 is het bisdomkantoor gesloten. Het kantoor is op deze dagen niet telefonisch bereikbaar.

Andere berichten