Kerncijfers bisdom van Breda 2008

20 mei 2010

Het bisdom heeft van onderzoeksbureau Kaski de kerncijfers van 2008 ontvangen. Jaarlijks verzamelt het Kaski deze gegevens. De kerkelijke cijfers zijn van belang voor beleidskeuzes omtrent samenwerking van parochies en vanwege de samenhang tussen kerkelijk gedrag en geloof.

Kerkelijk gedrag en geloof
Sociologisch onderzoek laat zien dat de kerkelijkheid van mensen iets zegt over opvattingen en gedrag. Communicatieregisseur Daphne van Roosendaal onderstreept dit vanuit de invalshoek van communicatie: “Communicatie richt zich op kennis, houding en gedrag. Oorspronkelijk zag men een oorzakelijk verband tussen deze drie: van kennis naar houding naar gedrag. Inmiddels gaat men uit van een meer gevarieerde wisselwerking. Het kan bijvoorbeeld ook andersom als gedrag leidt tot kennis.”

Sacramenten en pastoraat
In de Kaski-cijfers is daarom het kerkbezoek van belang, evenals de aantallen ontvangen sacramenten. Het toedienen van een sacrament wordt voorafgegaan door een gepaste voorbereiding. Zo is er rond de sacramenten in de parochies volop gelegenheid tot inhoudelijk contact met concrete doelgroepen van het pastoraat.

In het pastoraat gaat het erom om in Christus’ naam op weg gaan met mensen. In de sacramenten gebeurt dit heel concreet, omdat de sacramenten direct verbonden zijn met het leven van Christus.

Kerncijfers 2008
Kerncijfers van het bisdom van Breda per 31 december 2008:

 • aantal parochies: 89
 • aantal kerkgangers per weekend: 22.000
   
 • aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen: 2.430
 • aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen: 50
 • aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen: 3.180
 • aantal toegediende vormsels: 1.940
   
 • aantal toetredingen tot de Katholieke Kerk: 35
 • aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder): 25
 • aantal kerkelijk ingezegende huwelijken: 490
 • aantal kerkelijke uitvaarten: 3.170
   
 • aantal inwoners: 1.114.000
 • aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie: 448.000 (40,2%)
 • kerkbezoekpercentage: 4,9%

Zie ook het bericht ‘Kaski-tellingen in het bisdom van Breda’ van 16 Maart 2010. Klik hier

(In februari 2010 heeft het Kaski 87 parochies in het bisdom van Breda benaderd. Op 17 mei hadden 66 van de 87 parochies de vragenlijst geopend, waarna een groot deel ze ook heeft ingevuld. Zolang de vragenlijst nog op de website van het Kaski staat, kunnen de parochies nog invoeren.)
 

Andere berichten