Kerkwijding H. Antoniuskathedraal

16 december 2013

Op 12 december vierde het bisdom het Hoogfeest van de verjaardag van de kerkwijding van de H. Antoniuskathedraal. Bisschop Liesen was hoofdcelebrant in een eucharistieviering met het kathedraal kapittel. Het herenkoor van de H. Antoniuskathedraal verzorgde de gezangen.

Bisschop Liesen verzorgde de homilie. Naar aanleiding van het Evangelie stond hij stil bij het thema van de Goede Herder. Het is een thema dat paus Franciscus na aan het hart ligt. De paus refereerde in een van zijn eerste preken tot priesters aan dit beeld. De herder moet, zo zei de paus, naar zijn schapen ruiken.

Dat is precies wat van de Goede Herder bij uitstek, Jezus Christus, gezegd wordt. Hij is de Goede Herder geworden omdat Hij het Lam wilde zijn. Hij is het Lam Gods dat de zonden van de wereld heeft weggedragen. Hij is tussen ons in gaan staan en heeft beleefd wat wij meemaken. Hij heeft ook onze bekoringen gekend maar heeft er niet aan toegegeven. Hij is het Lam zonder zonde. Hij is zo de Goede Herder geworden die ons leidt naar de plaats waar leven is.

Dit is, de strategie van God, gaf de bisschop aan. Hij heeft zijn enige Zoon aan ons gegeven opdat wij Hem kunnen volgen. In onze Kerk mogen we dit beleven, ervaren en er aan meedoen Zo is er hoop. Bisschop Liesen refereerde in dit verband naar het recente Ad Limina bezoek. Paus Franciscus heeft in zijn gesprek met de bisschoppen herhaaldelijk gezegd dat we de hoop niet mogen verliezen, ook al zijn we met weinigen in de Kerk. Deze hoop heeft haar fundament in God, die – ook bij het “nee” van mensen – naar ons blijft zoeken en vindingrijk is om ons steeds een nieuwe kans aan te bieden.

De H. Antoniuskathedraal is op 12 december 1837 gewijd door mgr. Van Wijckerslooth, destijds titulair bisschop van Curium. De kerk functioneerde als kathedraal van het bisdom van 1853 tot 1875. Op 7 januari 2001 werd de kerk opnieuw kathedraal.
 

Andere berichten