Kerkopenstelling Ossendrecht (Open monumentendag)

16 september 2009

Op zaterdag 13 en zondag 13 september 2009 waren verschillende kerken in het bisdom van Breda geopend. Hieronder was ook de H. Gertrudiskerk te Ossendrecht. Deze behoort tot de parochie de Bron, gelegen in de uiterste zuid-westhoek van Noord-Brabant.

Materiaal bisdom gebruikt
De leden van de pastoraatsgroep van de parochiekern Ossendrecht verzorgden de rondleiding.
“We hebben gebruik gemaakt van het materiaal dat het bisdom ons aanreikte,” vertelt Yvonne Rijk-Musters van de pastoraatsgroep. “De kleurplaat vond aftrek bij de kinderen. Voor de volwassenen waren de displays met geloofsboekjes opgesteld. De meesten reageerden positief.”

Zelf vond Yvonne Rijk het materiaal ook interessant. “Het gaat over concrete voorwerpen als een tabernakel, een doopvont en kaarsen. Je ziet deze zaken wel in de kerk, maar je staat niet altijd stil bij de betekenis. Dit wordt door het bisdommateriaal duidelijk. De powerpoint-presentatie draaide constant. We hebben ook gebruik gemaakt van de methode die vicaris Schoenmakers ons op 4 september in Hoeven aanreikte. Het gaat dan vooral om de blik waarmee hij ons daar rondleidde.”

Noodzaak restauratie
“We waren het hele weekend in de middag geopend,” vertelt Yvonne Rijk-Musters. “ Afgelopen zaterdag was het redelijk druk. Onze kerk moet hoognodig gerestaureerd worden. Om dit te bekostigen, organiseerden we op zondag barbecue waaraan 150 mensen deelnamen. Dit doen we om de restauratie van de kerk te kunnen bekostigen. Verschillenden bezochten eerst de kerk om daarna aan de dis aan te schuiven. Naast de powerpoint-presentatie van het bisdom, vertoonden we ook een fotopresentatie van de H. Gertrudiskerk. Hierop waren heel goed de verborgen gebreken van de kerk te zien. Zo worden mensen bewust van de noodzaak van het herstel.”

Andere berichten