Kerkklokken voor klimaatverandering

30 november 2009

Wereldwijd zullen kerken op zondag 13 december om 15.00 uur hun klokken luiden om hun oproep voor een effectief klimaatverdrag te laten klinken. Wereldleiders komen op 13 december in de Deense hoofdstad Kopenhagen bijeen om te spreken over een nieuw klimaatverdrag. Ook Nederlandse kerken worden opgeroepen om klokslag drie uur ‘s middags de klokken te luiden in hun gemeente of parochie. De Nederlandse bisschoppen ondersteunen deze actie.

Het bisdom van Breda brengt de actie per brief onder de aandacht van parochies en pastorale beroepskrachten, mede in het kader van de Vastenaktie in 2010 en vastenestafette die in het bisdom van Breda wordt georganiseerd.

De Vastenaktie gaat in 2010 over klimaatverandering en boerengezinnen en gemeenschappen in Malawi. De Vastenaktie benadert de problematiek van klimaatverandering als een kwestie die gaat over mensen: klimaatverandering raakt ons allemaal, maar niet allemaal gelijk. Vastenaktie werkt samen met CADECOM (Catholic Development Commission), de katholieke commissie voor noodhulp en ontwikkeling van de Katholieke Kerk in het Afrikaanse land.

Parochies en parochiekernen/geloofsgemeenschappen die zich willen aansluiten bij de actie, kunnen terecht op de website www.klimaatklokkenluiden.nl. Behalve informatie (zoals over het aanmelden bij de lokale overheid in verband met regelgeving en een eventuele vergunning voor het luiden) staat op deze site ook een overzicht van alle kerken in Nederland die meedoen.

Zo doen onder meer de kerken mee in Oostburg, in Zeeland, waar de Provinciale Raad van Kerken alle Zeeuwse kerken heeft opgeroepen mee te doen. In Oostburg luiden de klokken van de kerk van de Hervormde/protestantse gemeente aan het Kerkplein en de rooms-katholieke Eligiuskerk op het Sint Eligiusplein.

Voor de vastenestafette in het bisdom van Breda klik hier

Zie ook:
Rkkerk.nl ‘Klokken luiden voor het klimaat’. Klik hier
Rkkerk.nl ‘Europese kerken roepen op tot aandacht voor klimaatprobleem’. Klik hier

Andere berichten