Kerken open voor aanbidding en een blijk van naastenliefde

19 maart 2020

Zolang de maatregelen in verband met het coronavirus nodig zijn en er ook voor de katholieke kerken verschillende maatregelen gelden, nodigen de Nederlandse bisschoppen gelovigen uit om voor aanbidding naar de kerk te komen.

In kerken waar het Allerheiligst Sacrament wordt uitgesteld voor aanbidding, wordt de gelovigen gevraagd ook een bijdrage in de vorm van houdbare levensmiddelen af te geven voor de voedselbank.

De houdbare levensmiddelen zijn een blijk van naastenliefde voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken. Op deze manier kan het gebed des Heren (“geef ons heden ons dagelijks brood”) een nieuwe en geloofwaardige toepassing krijgen. Door gelovigen te vragen te delen hopen de bisschoppen de solidariteit met kwetsbare groepen te verstevigen.

 

 

Andere berichten