‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ in de praktijk

11 augustus 2020

Het kerkelijk leven wordt voorzichtig maar geleidelijk aan weer hervat. Sinds 14 juni kan in de Katholieke Kerk de communie weer worden uitgereikt. Er zijn nog wel een aantal beperkende maatregelen. Zo is aantal kerkbezoekers dat een viering kan bezoeken gelimiteerd en wordt er gewerkt met een reserveringssysteem. Dat geldt ook voor de H. Annaparochie in Steenbergen en de H. Christoffelparochie in Halsteren en omliggende dorpen.

“Zodra het kon, zijn in onze parochie de kerken meteen weer opengegaan,” vertelt pastoor Hans de Kort. Hij blikt terug op het eerste weekend van 7 en 8 juni, toen de communie nog niet kon worden uitgereikt. De week erop kon dat wel. Ook de vieringen die door de week worden gehouden, vinden intussen weer doorgang. Pastoor De Kort: “Het bezoek aan de weekvieringen is stabiel, maar in het weekend is het drukker. Een aantal kerken in onze parochie bereikt dan ook het maximum aantal kerkgangers. In de grootste kerk, de H. Gummaruskerk te Steenbergen is het aantal bezoekers minder.” Pastoor De Kort zoekt naar een verklaring. “Mogelijk zijn de gelovigen die daar komen ouder. Wat ook een rol speelt is dat de lokale omroep de eucharistievieringen vanuit deze kerk live uitzond.”

Samenwerking met de lokale omroep
“Dat is mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen de lokale omroep (SLOS) en het filmcollectief Steenbergen,” vervolgt De Kort. Toen de lockdown inging, werden de uitzendingen vanuit de H.Gummaruskerk verzorgd door en voor beide parochies in het samenwerkingsverband. Daarnaast plaatste de lokale omroep uitzendingen op haar YouTubekanaal.” Pastoor De Kort weet niet hoeveel mensen de vieringen via televisie volgden. “De lokale omroep beschikt niet over kijkcijfers, het YouTubekanaal wel. Wekelijks kijken daar ongeveer dertig mensen.” De Kort is erg gelukkig met de samenwerking met omroep. “Daardoor konden we het volledige Paastriduum, de viering van Hemelvaart en Pinksteren uitzenden. Bij deze vieringen betrokken we mensen uit alle parochiekernen. Zo waren er bijvoorbeeld regelmatig lectoren uit Nieuw-Vossemeer en cantores, misdienaars en organisten uit heel de Christoffelparochie zodat de viering voor alle parochiekernen herkenbaar was.”

“Zo waren er bijvoorbeeld regelmatig lectoren uit Nieuw-Vossemeer en cantores, misdienaars en organisten uit heel de Christoffelparochie zodat de viering voor alle parochiekernen herkenbaar was.”

Pastoor De Kort: “Nu we weer met honderd mensen in de kerk bij elkaar kunnen komen, zijn de televisie-uitzendingen niet meer nodig. Het blijft wel mogelijk om de eucharistievieringen via de radio te beluisteren. Die mogelijkheid bestond overigens al. Ook blijven er natuurlijk altijd nog regels gelden zoals de 1,5 meter regel. Bij de communie-uitreikingen gebruiken we een pincet en een scherm.” Volgens de pastoor zijn de meeste mensen daar intussen aan gewend geraakt en zijn de voorzorgsmaatregelen geroutineerd.

Verschillende parochiekernen buigen zich over de concrete organisatie. Zij stellen looproutes op, zorgen voor gastheren en -vrouwen en beheren het reserveringssysteem. “In onze regio is er in de meeste kerken voldoende ruimte al hebben we op Tholen en Oud-Vossemeer kleinere gebouwen waar geen honderd gelovigen in kunnen.” Pastoor De Kort besluit: “Ik hoop dat de mensen geleidelijk aan de weg naar de kerk weer weten te vinden en ze niet bang zijn te komen.”

 

‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ in de praktijk: ook in Lepelstraat bij het geloofsgesprek van de Pinksterestafette.

Andere berichten