Kerkbalans pilot Zierikzee in actie

19 juni 2008

De H. Willibrordusparochie te Zierikzee is een van de pilot-parochies van de Actie Kerkbalans Nieuwe Stijl. Ze zoekt naar middelen om Kerkbalans onder de aandacht te brengen van de parochianen.

Bezorgers parochienieuws
Op 5 juni organiseerde het parochiebestuur een avond voor de bezorgers van het parochienieuws. Het bestuur wilde hen bedanken voor hun inzet gedurende de afgelopen jaren, maar met name ook met hen van gedachte wisselen over de Actie Kerkbalans Nieuwe Stijl.

De gekozen doelgroep
“In onze parochie zit nauwelijks groei in de opbrengst van de jaarlijkse actie Kerkbalans,” aldus Rien van Beurden van het parochiebestuur. “Gelukkig is er ook geen sprake van een daling, maar de inflatie houden wij niet bij.”
De pilot in Zierikzee wil de actie Kerkbalans daarom een nieuwe impuls geven. Men heeft een duidelijke doelgroep geselecteerd die specifiek wordt benaderd wordt: de mensen die het parochieblad ontvangen.

Doelgroepen Kerkbalans Nieuwe Stijl
In Kerkbalans Nieuwe Stijl staat het kiezen en persoonlijk benaderen van een duidelijke doelgroep voorop. Kerkbalans Nieuwe Stijl onderscheidt:
1. ‘bijdragende kerkleden’, mensen in het adressenbestand van de parochie die jaarlijks een bijdrage Kerkbalans overmaken
2. ‘randkerkelijken’, mensen in het adressenbestand van de parochie die de laatste drie jaar geen bijdrage Kerkbalans hebben overgemaakt, maar voordien wel hebben gegeven.
3. ‘nominalen’, mensen die in het adressenbestand van de parochie zitten, maar van wie nog niet eerder een bijdrage is ontvangen.

Met Kerkbalans Nieuwe Stijl kunnen parochies proberen de reeds bijdragende kerkleden te verleiden tot het geven van een groter bedrag. Dit wordt binnen de pilots ‘verdiepen’ genoemd. Ook kunnen parochies proberen nieuwe groepen mensen aan te spreken om een bijdrage te gaan leveren., ‘verbreden’ genoemd.

Meeropbrengst
Zierikzee kiest ervoor parochianen te benaderen die in het verleden wel een bijdrage Kerkbalans hebben betaald, maar dat, om welke reden dan ook, al een aantal jaren niet meer doen. “De meeropbrengst moet komen van deze parochianen,” vertelt Van Beurden. “In samenwerking met de werkgroep ‘Actie Kerkbalans Nieuwe Stijl’ wordt een brief ontworpen, waarmee wij hopen een aantal parochianen zover te krijgen dat ze weer jaarlijks hun parochiebijdrage gaan betalen.”

Na een levendige discussie zeiden zestien bezorgers toe deze brief tegelijkertijd met het parochieblad te bezorgen bij een aantal parochianen die nu niet bijdragen aan de parochie. Ze zullen deze brief na een week weer ophalen. “Hopelijk is deze dan voorzien van een ingevulde acceptgiro- of machtigingskaart,” lacht Van Beurden optimistisch.

Andere berichten