Kerkbalans Nieuwe Stijl

9 oktober 2012

Het bisdom van Breda organiseerde op 4 oktober de jaarlijkse bijeenkomst over Kerkbalans Nieuwe Stijl voor de penningmeesters van de parochies. De avond vond plaats in Centrum Bovendonk te Hoeven.

Vanuit het bisdomkantoor was Gerrit van Dieren betrokken bij de organisatie. “Dit jaar hebben we de marketingdeskundige Boukje Stam uitgenodigd,” vertelt hij. “Zij stond aan de wieg van Kerkbalans Nieuwe Stijl en heeft de implementatie hiervan in de verschillende bisdommen verzorgd.”

Kort legt Van Dieren uit wat Kerkbalans Nieuwe Stijl inhoudt. “De opzet onderscheidt zich door een persoonlijke benadering en een doelgroepenbenadering. We onderscheiden drie groepen. Dit zijn de reeds betalende en soms actieve parochianen. Daarnaast zijn er randkerkelijken. Onder hen verstaan we mensen die incidenteel een beroep op de parochie doen.”

“Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld een kind laten dopen,” verduidelijkt Van Dieren. “De derde groep zijn de nominale leden. Door een persoonlijke benadering hopen we de eerste groep ertoe te bewegen meer te geven. Het gaat dan om verdieping. De tweede groep wordt gevraagd mee te gaan doen, ook in die jaren dat ze niets van de parochie vragen. Voor de parochie ligt hier een uitdaging.”

Vooraf hadden de penningmeesters agendapunten ingediend. “Het ging om algemene vragen zoals de werving van vrijwilligers, de toepassing van de doelgroepmethode en het schrijven van brieven. Boukje Stam heeft deze systematisch behandeld. Het bleek dat er veel behoefte is aan onderlinge uitwisseling,” aldus Van Dieren. “Zo willen bestuurders graag horen welke acties slagen en waarom. Er is vraag naar uitwisseling van best practices. Deze zijn er zeker,” stelt Van Dieren.

Hij erkent dat Kerkbalans Nieuwe Stijl arbeidsintensief is maar: “Het is duidelijk dat parochies die hieraan actief meedoen meeropbrengsten genereren. De inspanningen lonen wel degelijk.”

Voor meer informatie over Kerkbalans Nieuwe Stijl www.kerkbalans.nl

 

Andere berichten