Kerkbalans Nieuwe Stijl en vrijwilligers

18 april 2008

Op dinsdag 15 april vond ’s avonds in het parochiehuis van de Nazarethparochie in Breda-West een training plaats in het kader van Kerkbalans Nieuwe Stijl. Vertegenwoordigers van de pilots die van start zijn in het bisdom Breda kwamen bij elkaar rond het werven en motiveren van vrijwilligers.

Voor een succesvolle uitvoering van Kerkbalans zijn vrijwilligers een ‘kritische succesfactor’: zonder vrijwilligers lukt het niet. De actie staat in de steigers.., maar er zijn geen of onvoldoende mensen om de actie goed te kunnen uitvoeren.

De belangrijkste lessen van de training waren:

• zorg ervoor dat de taak waarvoor je mensen vraagt behapbaar is
• zoek de juiste mensen voor de taak
• vraag deze mensen persoonlijk
• motiveer waarom je juist bij hen aanklopt: waarom vraag ik jou?
• leg de taak en het doel duidelijk uit
• breng het enthousiast en geloof in het resultaat
• geef ook terugkoppeling over het resultaat

Andere berichten