Kerkbalans Award voor parochie H. Bernardus in Ulicoten

15 januari 2009

De parochie H. Bernardus in Ulicoten heeft als rooms-katholieke parochie de Kerkbalans Award gewonnen. De Kerkbalans Award werd uitgereikt op donderdag 15 januari in Utrecht. De werkgroep Kerkbalans van de parochie in Ulicoten won de prijs vanwege de bijzondere inzet die is getoond rond Kerkbalans Nieuwe Stijl.

Pilot parochie Kerkbalans Nieuwe Stijl
De parochie Ulicoten is in het bisdom van Breda een van de negen pilot-parochies geweest om binnen de lokale parochie de nieuwe strategie voor geldwerving te implementeren. Eerst zijn alle adressen op juistheid gecontroleerd. Daarbij zijn ook de buurtverenigingen ingeschakeld om de adressen en namen van alle inwoners te verifiëren. Daarna zijn de parochielijsten bijgewerkt.

Machtigingsformulieren en indexering
Vervolgens hebben alle inwoners persoonlijk een op naam gestelde brief overhandigd gekregen namens de parochie. Ook de machtingsformulieren zijn van de namen voorzien en daar staat op dat de bedragen jaarlijks worden geïndexeerd. Dat betekent dat niet elk jaar opnieuw – als het richtbedrag wordt verhoogd – opnieuw een machtiging hoeft te worden gevraagd. Er is gevraagd de brief te lezen en er is een moment afgesproken dat het weer werd opgehaald.

Het resultaat
Concreet heeft de parochie in Ulicoten vast kunnen stellen dat alle inspanningen geresulteerd hebben in een meeropbrengst van 14% in 2008 ten opzichte van 2007.

Plannen voor de toekomst zijn onder andere:
Via de website en het wekelijkse plaatselijke krantje blijven informeren over de gang van zaken in de parochie.
Administratie goed bijhouden, bij achterstallige betaling contact opnemen.
Nieuwkomers persoonlijk bezoeken en informeren.
Adressenbestanden up-to-date houden.

Kerkbalans Awards
In totaal werden van vijf Kerkbalans Awards uitgereikt aan parochies en gemeenten van de in Kerkbalans samenwerkende kerkgenootschappen. Dat zijn de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Naast Ulicoten werden de stimuleringsprijzen uitgereikt aan kerkelijke vrijwilligers uit Amsterdam, Eindhoven, Oost-Souburg, Oudorp/Sint Pancras.

Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans is de jaarlijkse interkerkelijk geldinzameling en een campagne waarin aandacht gevraagd wordt voor de financiële situatie van de kerken. De kerken zijn voor hun inkomsten nagenoeg geheel afhankelijk van giften en vrijwillige bijdragen van gelovigen.

Magazine Kerkbalans Nieuwe Stijl
In 2008 verscheen een speciale uitgave van het magazine van het bisdom van Breda over Kerkbalans Nieuwe Stijl. Lees op p. 6 en 7 de interviews met de parochie uit Ulicoten. Download het nummer. Klik hier.


 

Andere berichten