Kerkbalans 2015 wordt vernieuwd: bestel nu het nieuwe materiaal

25 augustus 2014

De jaarlijkse geldwervingscampagne Kerkbalans wordt gehouden van zondag 18 januari t/m zaterdag 31 januari 2015. De campagne 2015 krijgt een nieuw thema: “Mijn kerk in balans”. Parochies in het bisdom van Breda ontvangen deze week een brief met nieuw voorbeeldmateriaal voor de Actie Kerkbalans 2015 met de vraag het materiaal vóór 12 september a.s. te bestellen.

Nieuwe impulsen voor de Actie Kerkbalans
“Wij hopen dat u weer meedoet aan de Actie Kerkbalans en de beschikbare materialen bestelt, maar ook dat u de mogelijkheden om een eigen folder te maken steeds beter gaat benutten,” schrijft econoom Gerard de Rooij in de brief. “De praktijk wijst namelijk uit dat hoe meer het materiaal op de eigen parochiegemeenschap is afgestemd, zoals bijvoorbeeld door het opnemen van eigen fotomateriaal in de folder, des te groter de deelname en des te hoger de opbrengst voor de parochie zal zijn.”

“De Aktie Kerkbalans is de afgelopen decennia voor de parochies een enorme uitkomst geweest,” schrijft de econoom. “Want hoewel de kerkgemeenschap geleidelijk kleiner werd en vooral het kerkbezoek sterk afnam, bleven de financiële inkomsten onder meer door deze actie op peil. Pas de laatste jaren beginnen we een omslag te zien. […] Des te meer reden om naar nieuwe impulsen om te zien om de inkomsten op peil te houden en zo mogelijk te vergroten,” aldus de econoom in zijn brief.

Suggesties voor de parochiebijdrage
In de brief doet de econoom parochies ook enkele suggesties, zoals het noemen van het richtbedrag van € 115,- per huishouden voor de parochiebijdrage. Parochies die gebruikmaken van de Kerkbijdrage-module in Navision, kunnen bijvoorbeeld ook in een persoonlijke brief de betalende leden de suggestie doen van een geringe verhoging van hun bijdrage in vergelijking met het vorige jaar.

Een andere methode om meer geld te werven is het voeren van gerichte acties en het noemen van concrete bedragen die daarvoor nodig zijn. “Dat vraagt een goede brief of aangepaste folder en soms ook het gericht aanschrijven van bepaalde doelgroepen die daarvoor ook echt te interesseren zijn. Maar de kans op resultaat is vele malen groter dan bij een algemene niet gerichte folder,” aldus de econoom, die tot slot wijst op de mogelijkheid de parochie te steunen middels een periodieke gift of door de kerkgemeenschap op te nemen in het testament.

Bestellen vóór 12 september
Parochies worden gevraagd de bestelling voor foldermateriaal en eventueel enveloppen vóór 12 september a.s. door te geven aan het bisdom. Voor meer informatie en vragen over Kerkbalans, vragen over het opzetten van de actie of hulp bij het opstellen van een begeleidende brief kunnen parochies contact opnemen met de afdeling financiën van het bisdom, G. van Dieren: T 076 5223444 (ochtenden), E gvdieren@bisdombreda.nl.

Expertiseavond geldwerving
Het bisdom organiseert op 10 september 2014 te Hoeven een ‘expertiseavond geldwerving’. Op deze avond wordt expertise met betrekking tot geldwerving in parochies en bisdom samengebracht. Zie voor meer informatie op deze site: ‘Expertiseavond geldwerving’ voor parochies. Opgeven kan via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl.

Voorbeeld van de nieuwe folder met als thema ‘Mijn kerk deelt’.

 

Andere berichten