Kerk present op koninginnedag

1 mei 2007

Verschillende parochies grepen koninginnedag aan om zich te presenteren. In de Gertrudiskerkte Bergen op Zoom deed het koor Hortus Musicus Religiosus mee met de vrijmarkt in de stad. Het koor verkocht spullen om de restauratie van het Ibach-orgel in de kerk te bekostigen. “De opbrengst was € 600,–,“ vertelt pastoor R. Smit. De Onze Lieve Vrouweparochie aan de Kade te Roosendaal organiseerde een diaconale markt. De parochie sloot zo aan bij de activiteiten die traditiegetrouw op deze dag op de Kade plaatsvinden.

Het geloof voorop
Binnen de kerk stond de catechese centraal. Er was een tentoonstelling van schoolplaten die het leven van Jezus illustreren. Gewoonlijk bevinden deze zich in het depot van het Bisschoppelijk Museum. De parochie vroeg aandacht voor het project Geloven nu dat beoogt mensen te leren spreken over hun geloof.
In de bijruimtes verzorgde diaken Anton Jagerman een presentatie van Bijbels en boeken over de Bijbel. “We stellen al vanaf 2003 onze kerk op koninginnedag open,” vertelt hij desgevraagd. “Vanaf dat jaar is deze kerk in gebruik als parochiekerk. Vorig jaar stelden we liturgische voorwerpen ten toon, maar dit jaar kozen we voor een catechetische invalshoek. Het is opmerkelijk hoe weinig kennis mensen vaak over hun geloof hebben. Aan de hand van platen raken ze met ons in gesprek.”
Volgens diaken Jagerman zijn catechese en diaconie van levensbelang voor het voortbestaan van de kerk. “De kerk in Nederland is in het begin van de twintigste eeuw groot geworden door haar sociale actie. De pausen kwamen in hun sociale encyclieken op voor de arbeiders en de vakbonden. Dit sprak velen aan. Naast diaconale activiteiten moeten we ook vertellen wat ons geloof inhoudt. Daarom de keuze om deze dag zo op te zetten.”

Presentatie diaconale organisaties
Op het kerkplein voor het gebouw presenteerden verschillende diaconale organisaties zoals het inloophuis de Windroos, de Werkgroep Conciliair Proces en de Vastenaktie zich. Naast katholieke en oecumenische organisaties was ook de diaconie van de Protestantse Kerk in Nederland vertegenwoordigd. Deze opzet blijkt succesvol. “Veel mensen lopen zo de kerk binnen en maken een praatje. Het is opvallend dat je veel mensen ziet die je anders niet ziet,” aldus Anton Jagerman. “Op deze manier komen we in contact met heel de stad.”

Andere berichten