Katholieke Jongerendag 2012 (quiz Jaar van het Geloof)

6 november 2012

Op zondag 4 november vond in ’s-Hertogenbosch de Katholieke Jongerendag (KJD) plaats. Jongeren uit het bisdom van Breda reisden er met een bus naartoe. De afdeling pr en informatie verzorgde een stand, mgr. Liesen was hoofdcelebrant in de eucharistieviering waarmee de dag afsloot.

Jezus’ liefde voor ons
In zijn homilie stond bisschop Liesen stil bij de onvoorwaardelijke liefde die Jezus voor ons heeft. Voor Jezus is de liefde van God onbegrensd. Dit betekent dat Hij tot het uiterste gegaan is. Hij is slachtoffer geworden aan het Kruis. De eucharistie is uitdrukking van die intense liefde van Christus voor ons. De bisschop hield de jongeren voor dat Jezus door die liefde alle mensen gered heeft.

Bisschop Liesen. (Foto: R. Mangold)

De sfeer van de Katholieke Jongerendag riep bij bisschop Liesen herinneringen op aan zijn eigen studententijd. “Na afloop van een popconcert zeiden we: ‘Elvis has left the building’. Maar ik zeg jullie; ‘Jesus hasn’t left the building!’ Met de boodschap dat Jezus bij ons blijft sloot hij de Katholieke Jongerendag van 2012 af.

Jaar van het geloof quiz
Het bisdom van Breda was aanwezig op de informatiemarkt. De stand met materiaal rond het Jaar van het Geloof trok veel aandacht. Menig deelnemer beet zijn of haar tanden stuk op de door de afdeling pr en informatie van het bisdom opgestelde quiz.

De vragen gingen over het Tweede Vaticaans Concilie en de nieuwe evangelisatie. De deelnemers konden de antwoorden vinden in de door de bisdommen Rotterdam en Breda uitgebrachte magazines. Er werden drie prijzen beschikbaar gesteld door de bisdommen Rotterdam en Breda: een stripboek over de heilige Marie-Adolphine (1866-1900), een stripboek over de zalige Karl Leisner (1915-1945), en een boek over de heilige Martelaren van Gorchum.

Download
Download de quiz, klik hier

Voor de prijswinnaars zie www.jaarvanhetgeloof.nl.

De antwoorden
De antwoorden zijn te vinden in:
Bisdommagazine Het Tweede Vaticaans Concilie: Kerk zijn in deze tiid, klik hier
Poster met tijdlijn van het Tweede Vaticaans Concilie, klik hier
Bisdommagazine Nieuwe evangelisatie: Kerk zijn in deze tijd, klik hier

Neem voor het document met de antwoorden van de quiz contact op met Hans de Jong, medewerker pr en informatie van het bisdom van Breda: T 076 5223444, E hdjong@bisdombreda.nl

Deelnemers aan de KJD vullen de Jaar van het Geloof quiz in. (Foto: bisdom van Breda)

 

Andere berichten