Katholieke Gemeenschap van Byzantijnse Ritus in Roosendaal

25 januari 2007

In Roosendaal worden zaterdag 27 januari 2007 in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade tijdens de Eucharistieviering van 17.30 u. ikonen gezegend. Pastoor F. van Hees zal deze Eucharistieviering celebreren. Het Roosendaals Byzantijns Koor Mir Vsem o.l.v. dhr. Ad Buijs verzorgt de gezangen. Op initiatief van Spirit in Roosendaal hebben 9 personen in het najaar van 2006 deelgenomen aan een cursus iconen schilderen. De ikonen worden gezegend, omdat ze op de eerste plaats bedoeld zijn voor devotioneel gebruik. Belangstellenden voor viering en zegening zijn van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid om de iconen van dichterbij te bekijken. Ook wordt u een kopje koffie aangeboden.Voor meer informatie over ikonen schilderen: www.spiritinroosendaal.nl

Byzantijnse gemeenschap in Roosendaal
Sinds 1 oktober 2005 is een katholieke gemeenschap van de Byzantijnse Ritus in Roosendaal gevestigd. De gemeenschap vindt haar thuis in de Onze Lieve Vrouwekerk (in de volksmond de Paterskerk) aan de Kade te Roosendaal. “We verzorgen al sinds 2004 regelmatig Slavisch-Byzantijnse Diensten in deze kerk,” vertelt Pierre Hack, voorzitter van deze gemeenschap. “Op 1 oktober 2005 heeft bisschop Muskens onze gemeenschap officieel opgericht. Hij benoemde pastoor Van Hees tot bisschoppelijk gedelegeerde. Wij zijn aangesloten bij Pokrof, de overkoepelende organisatie van de Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse ritus binnen de Kerkprovincie van Nederland. Onze gemeenschap is ook nauw verbonden met het Roosendaals Byzantijns Koor, dat veertig leden telt. Zij komen uit heel West-Brabant,” vult zijn vrouw Frieda Hack-Héman aan. “Zelf ben ik al vanaf mijn zestiende jaar met deze liturgie vertrouwd. Mijn vader (de bekende kunstenaar Gerard Héman) herkende zich in de jaren zestig niet meer in de vernieuwde liturgie. We zijn toen op zoek gegaan en vonden een alternatief in de Byzantijnse liturgie.” “We treden als koor niet op,” zegt Jurjen Wegman, bestuurslid van de gemeenschap, duidelijk. “We verlenen onze medewerking aan de liturgie. Wegman benadrukt dat de deelname aan dit koor hem niet weerhoudt om elders kerkelijk actief te zijn. “Ik ben ook lid van het Franciscuskoor en loop voor de actie kerkbalans in de Roosendaalse wijk de Kortendijk. Het gaat ook om een gemeenschap binnen de Rooms-Katholieke Kerk.”

Liturgie
”We vieren elke vijfde zondag van de maand onze liturgie,” zegt Hack-Héman. “Om 15.00 u. beginnen onze vieringen. Deze worden door ongeveer vijftig tot zestig mensen bezocht. Vader Harrij Sterenberg, die uit handen van bisschop Muskens de priesterwijding heeft ontvangen, is steeds onze priester. We zijn begonnen met de Urenliturgie, een vorm van getijdengebed. Nu zingen we ook de Typika. De Typika is van zeer oude Palestijnse origine. Oorspronkelijk was zij een communieritus. Ze is dan ook steeds met een ander officie verbonden.” “In juli zingen we de hele liturgie”, vertelt Wegman. “We repeteren hier druk voor.”

De Byzantijnse gemeenschap verzorgt vieringen op zaterdag 24 februari 2007 (Typika), zondag 29 april 2007(Typika), zondag 29 juli 2007 (Liturgie), zondag 30 september 2007 (Liturgie) en zondag 30 december 2007 (Liturgie).

Het adres van de gemeenschap is:
Zoomweg 8
4726 TA Heerle
tel. 0165-379223
e-mail: omeleo@freeler.nl

Andere berichten