‘Katholiek onderwijs doet ertoe’: bisdommagazine ‘Geloof en onderwijs’

27 november 2009

Deze week verscheen het nieuwe bisdommagazine. Het laatste magazine van 2009 gaat over ‘Geloof en onderwijs’. Het blad wordt deze keer ook toegestuurd aan katholieke scholen in het bisdom. Zij ontvangen het magazine met de uitnodiging voor het kloosterweekend voor docenten en directeuren (zie op deze site ‘Bisdom van Breda versterkt contacten met het onderwijs’)

‘Katholiek onderwijs doet ertoe’
Bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs, Martina Meul, beveelt het blad aan voor de scholen: “Het magazine ‘Geloof en onderwijs’ wil een teken stellen dat katholiek onderwijs ertoe doet in deze tijd. Katholiek onderwijs wil kinderen opvoeden als mensen die beeld van God zijn. Dit is niet vanzelfsprekend in een wereld waarin andere waarden heersend zijn. Daarom is het zinvol dat we ons laten inspireren door mensen die deze opdracht geïnspireerd aangaan.”

Het rijk gevarieerde nummer heeft onder meer een interview met de Liduinaschool in Breda (ZMLK) ‘We moeten het allemaal doen met onze talenten’, en een artikel van emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde Ger Vertogen over geloof en wetenschap. Ook komen leerlingen aan het woord die via een uitwisselingsprogramma naar de Filippijnen gingen en daar indringende ervaringen opdeden. Verder in het blad: een pagina ‘Katholiek onderwijs voor dummies’.

Download het bisdommagazine 2009-4 ‘Geloof en onderwijs’. Klik hier
Download de uitnodiging voor docenten en directeuren voor het kloosterweekend. Klik hier

 

Andere berichten