Katholiek Kerkgenootschap geregistreerd bij Kamer van Koophandel

14 januari 2010

Op 16 september 2009 schreef het Rooms Katholiek Kerkgenootschap zich in bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Dit is een gevolg van een wijziging van de Handelsregisterwet waardoor kerkgenootschappen in Nederland zich vóór 1 januari 2010 bij de Kamer van Koophandel moesten inschrijven.

“Deze verplichting geldt alleen voor kerkgenootschappen,” vertelt Gerard de Rooij, econoom van het bisdom van Breda. ”Parochiebesturen en religieuze instituten vroegen zich af of zij zich ook moesten laten registreren. Dit is niet het geval. De inschrijvingsplicht geldt alleen voor de kerkgenootschappen als zodanig en niet voor hun ‘zelfstandige onderdelen’.”

De vele zelfstandige onderdelen van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap (zoals bisdommen, dekenaten, parochies, caritasinstellingen, religieuze instituten) vallen buiten de inschrijvingsplicht. Mochten zij worden gevraagd naar hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel dan kan daarop worden gewezen. Volstaan kan worden met een verwijzing naar de inschrijving van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap.

 

Andere berichten