Katern met kernpassages Heilig Jaar (voorpublicatie Bisdommagazine)

24 september 2015

In het nieuwe Bisdommagazine dat binnenkort verschijnt, is een speciaal middenkatern opgenomen over het heilig Jaar van Barmhartigheid. Het middenkatern is als voorpublicatie te downloaden.

Kernpassages ‘Misericordiae vultus’
Het katern bevat kernpassages uit de bul van paus Franciscus over het Heilig Jaar (‘Misericordiae vultus’): God is liefde, geroepen om te leven van barmhartigheid, het motto ‘Barmhartig zoals de Vader’, de werken van barmhartigheid.

Paus Franciscus: “Jezus zegt dat medelijden niet alleen het handelen van de Vader is, maar het criterium wordt om te begrijpen wie zijn ware kinderen zijn. Kortom, wij zijn geroepen te leven van barmhartigheid, omdat ons als eersten barmhartigheid is bewezen. […] En luisteren wij vooral naar het woord van Jezus, die de barmhartigheid heeft gesteld als een levensideaal en als een criterium van geloofwaardigheid voor ons geloof: ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Mat. 5, 7), is de zaligspreking waardoor wij ons met een bijzondere inzet moeten laten inspireren in dit Heilig Jaar.”

Jezus Christus: genezing naar lichaam en ziel
Daarnaast bevat het katern een lezing van Markus 2, 1-12. Diaken Vincent de Haas laat aan de hand van de genezing van de lamme zien hoe Jezus de zonden vergeeft en de lamme weer doet opstaan en lopen. Jezus geneest naar lichaam en naar ziel.

“De barmhartigheid van God is het centrum van de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus,” aldus Vincent de Haas die aan het eind van de tekst ook komt te spreken over het sacrament van boete en verzoening. Naast de ziekenzalving is dit een van de genezende sacramenten. Het sacrament van boete en verzoening vraagt om de beweging van een hart dat wordt gevoed door de hoop op de goddelijke barmhartigheid. “Het sacrament vraagt om Jezus te willen ontmoeten, en zo tot een nieuwe invulling te komen van het eigen leven.”

8 december 2015 – 20 november 2016
Het heilig Jaar van Barmhartigheid wordt geopend op 8 december 2015 (hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis) en afgesloten op 20 november 2016 (hoogfeest van Christus,
Koning van het Heelal).

(Foto paus Franciscus: R. Mangold)

Andere berichten