Kaski-tellingen in het bisdom van Breda

16 maart 2010

In het weekend van 6-7 maart en in het weekend van 13-14 maart zijn in de parochies in het bisdom van Breda de Kaski-tellingen uitgevoerd. Jaarlijks vraagt onderzoeksbureau Kaski alle parochies in Nederland om de gegevens voor de parochiestatistiek aan te leveren.

Dat gebeurt via een vragenlijst op internet. Deze staat op de website van het Kaski: www.ru.nl/kaski, waar de bezoeker van de site kan klikken op ‘Online vragenlijsten’ en vervolgens op ‘Parochiestatistiek 2009’.

Het Kaski vraagt naar het aantal kerkgangers en ook naar het aantal toegediende sacramenten, vrijwilligers en huishoudens. Voor samengevoegde parochies geldt dat wordt gevraagd naar de cijfers van alle kerkgelegenheden in de parochie.

Het is van belang een goed overzicht te hebben van de kwantitatieve gegevens met betrekking tot het kerkelijk leven. Deze gegevens zijn met andere gegevens een belangrijk element in de kerkelijke beleidsbepaling.

De vragenlijsten dienen voor 13 april 2010 ingevuld te zijn.

 

Andere berichten