Kapel Bovendonk: Hart van de opleiding opnieuw in gebruik genomen

9 januari 2012

“Trots, dankbaarheid en vertrouwen.” Met deze drie woorden typeerde Gerard de Rooij, de econoom van het bisdom en directeur van Bovendonk Beheer, de sfeer waarin de grote kapel van Bovendonk te Hoeven opnieuw in gebruik genomen en ingezegend werd. Daarnaast stonden de aanwezigen stil bij de voltooiing van de verbouwing van de seminariezolder die voortaan Johanneszaal genoemd wordt.

Mgr. Van den Hende en mgr. Liesen, bisschop-elect van Breda. (Foto: J. Wouters)

‘Het hart van Bovendonk’
De inzegening gebeurde op zondag 8 januari tijdens een pontificale eucharistieviering met mgr. Van den Hende als hoofdcelebrant en mgr. J. Liesen, bisschop-elect van Breda, als een van de concelebranten. Tussen de aanwezigen bevonden zich onder anderen emeritus-bisschop H. Ernst, burgemeester Janssen en wethouder Bons van de gemeente Halderberge, vertegenwoordigers van ordes, congregaties, fondsen en bisdommen. In zijn homilie benadrukte bisschop Van den Hende dat de kapel het hart van Bovendonk vormt, want in de kapel wordt God eer gebracht en de eucharistie, bron een hoogtepunt van ons bestaan, gevierd.

Mgr. Van den Hende zegent de kapel van Bovendonk. (Foto: J. Wouters)

Dankwoord econoom
Na de eucharistieviering blikte Gerard de Rooij terug op de restauratie. Hij sprak zijn waardering uit voor de verschillende bedrijven die hun steen hebben bijgedragen aan de restauratie van de kapel en de verbouwing van de Johanneszaal. Hij bedankte uitdrukkelijk de subsidiegevers zoals de provincie Noord-Brabant, het Skanfonds, de Paul de Gruyter Stichting, de bisdommen Rotterdam en Breda en de verschillende andere ordes, congregatie, stichtingen en ook particulieren van wie Bovendonk giften mocht ontvangen. Hij prees de medewerkers van centrum Bovendonk die tijdens de restauratie veel extra werk verricht hebben en de gemeente Halderberge voor de onderhoudsbeurt van de parkeerplaats.

Mgr. Liesen maakt kennis met burgemeester Janssen van Halderberge. (Foto: J. Wouters)

Dank aan mgr. Van den Hende
Rector Schnell stond in zijn dankwoord stil bij de betekenis van bisschop Van den Hende voor de priesteropleiding. Een priester- en diakenopleiding vormt het hart van het bisdom, gaf hij aan. Als het hart futloos is, valt er te vrezen voor de toekomst van het lichaam. Gelukkig is de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk vitaal en dat biedt hoop. Dit is mede te danken aan bisschop Van den Hende die volledig achter de opleiding is gaan staan, aldus rector Schnell.

(Foto: J. Wouters)

Studentenaantallen
Toen mgr. Van den Hende in 2006 kwam had de opleiding te maken met dalende studentenaantallen. Nu neemt de groep studenten in omvang toe. Momenteel studeren 25 mannen aan de priesteropleiding (17) en de diakenopleiding (8). De gebouwen voldoen aan de eisen van de tijd. Als dank bood rector Schnell de vertrekkende bisschop een boekwerk over de opleiding aan.

(Foto: J. Wouters)

Diocesane instelling
De opleiding Bovendonk valt als diocesane instelling onder de verantwoordelijkheid van de bisschop van Breda. Bisschop Van den Hende blijft middels zijn studenten als bisschop van Rotterdam aan de opleiding verbonden. In zijn slotwoord reserveerde hij de dank niet voor zichzelf maar wees op Christus die het fundament van de opleiding is.

(Foto: J. Wouters)

Seminariezaal genoemd naar Johannes de Doper
De Johanneszaal ligt op de zolder van de voorbouw. Vroeger woonden hier de zusters van de congregatie “Alles voor Allen” die de zorg hadden voor de studenten van het grootseminarie Bovendonk. De zaal is genoemd naar Johannes de Doper, de patroon van Bovendonk. De zaal is geschikt voor grotere bijeenkomsten en zal ook functioneren als ontmoetingsruimte voor de studenten. Er kunnen ook diocesane activiteiten plaatsvinden.

De nieuwe seminariezolder, de Johanneszaal. V.l.n.r. diaken De Haas, mgr. Van den Hende, mgr. Liesen, rector Schnell. (Foto: J. Wouters)

Meewerkende bedrijven
Verschillende bedrijven hebben aan de restauaratie meegewerkt. Te noemen zijn MAS-architectuur (verschillende vestigingsplaatsen), aannemer Nico de Bont te Vught, het adviesbureau Res Nova te Ohé en Laak, Poppelaars Electro in Hoeven, Vergouwen Schilderwerk te Etten-Leur, bouwbedrijf Van der Zande uit Fijnaart, Interior uit Venlo en Kuijpers installateis met verschillende vestigingsplaatsen.

(Foto: J. Wouters)

Mgr. Van den Hende en mgr. Liesen in de bibliotheek van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk tijdens een korte rondleiding door mgr. Van den Hende. (Foto: J. Wouters)

(Foto: J. Wouters)

De bijeenkomst werd afgesloten met een buffet die werd verzorgd door het Conferentiecentrum Bovendonk in de sfeervolle refter. (Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten