Kanselarij bisdom van Breda

30 mei 2016

Op 27 juni 2016 bereikt Mgr. drs. H.C.M. (Harry) Lommers de pensioengerechtigde leeftijd. Hij blijft verbonden aan het bisdom als vicaris-generaal (0.2 fte) en zal zijn werkzaamheden als kanselier van het bisdom van Breda beëindigen. Harry Lommers heeft deze functie bijna 28 jaar uitgeoefend.

De bisschop is dankbaar dat hij zich als vicaris-generaal wil blijven inzetten voor het bisdom. In onderling overleg is gezocht naar een goede invulling en voortgang van het werk op de kanselarij.

Vice-kanselier mr. S.J.M. (Steven) de Koning is bereid gevonden om kanselier te worden van het bisdom van Breda. Hij krijgt daarbij ondersteuning van mevr. J.A.J.M. (Sophie) van den Boom. Zij is voor de medewerkers van het bisdomkantoor geen onbekende, omdat zij vanwege haar studie kerkelijk recht stage heeft gelopen bij het bisdom.

Steven de Koning zal met ingang van 1 juli 2016 de kanselier zijn voor het bisdom van Breda (0.7 fte). Sophie van den Boom start per 1 juli 2016 als medewerker kanselarij voor 2 dagen per week (0.44 fte).

Voor de kanselarij is vanaf 1 juni a.s. een algemeen e-mailadres ingericht. De afdeling kanselarij is te bereiken via kanselarij@bisdombreda.nl of telefonisch via 076 5223444 (van 8.30 uur tot 12.30 uur). Voor vragen met betrekking tot: bestuursbenoemingen, liturgie, beoordeling statuten, opstellen van akten en decreten, onderscheidingen, huweijksdispensaties en opname in de kerk kan men hier terecht.

 

Andere berichten