Jubileumsymposium Priester- en diakenopleiding Bovendonk

1 november 2008

Op vrijdag 31 oktober vond in Hoeven het jubileumsymposium van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk plaats. Onder grote belangstelling vierde de opleiding het 25-jarig bestaan (1983-2008). Het symposium opende het jubileumjaar, waarin onder meer de staf van de opleiding Bovendonk bezoeken aan parochies brengt om de opleiding en roeping onder de aandacht te brengen.

Roepingcampagne
Daarbij zal gebruik gemaakt worden van het informatiemateriaal dat vandaag verscheen rond de roepingcampagne van het bisdom, waarin de website www.roeping.nu een centrale rol speelt en waarvoor ook een special van het magazine van het bisdom van Breda verscheen ‘Geroepen worden’ evenals foldermateriaal.

Bisschop Van den Hende was op 31 oktober precies een jaar bisschop van Breda. Daarmee was het jubileumsymposium een bijzondere moment om deze roepingcampagne te starten.

De informatiecampagne vestigt zowel de aandacht op de roeping van elke gelovige als op de roeping tot priester of diaken.


(Foto: M. de Jong-Smits)

Werkwinkels
De thematieken van de twee inleidingen van de dag van prof. dr. Wissink (over de diocesane spiritualiteit van de diocesane priester) en de aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. Eijk (over het wekken van roepingen vanuit identiteit) werden hernomen in twee werkwinkels.
Daarnaast vond een werkwinkel plaats over het werk van pastorale werk(st)ers en de inzet van vrijwilligers vanuit hun geroepen zijn. Omdat de opleiding Bovendonk ook religieuzen opleidt ging een vierde werkwinkel over religieuzen en parochiepastoraat.
Van deze beide werkwinkels volgt een verslag op de website.

Klik hier voor de website www.roeping.nu
Klik hier voor de download van het magazine ‘Geroepen worden’
Klik hier voor de flyer
 

Andere berichten