Jubileumprocessie Ossendrecht: 150ste geboortedag heilige Marie-Adolphine

14 juli 2016

De processieroute in Ossendrecht was versierd met geel-witte vlaggen en in verschillende huizen stond de afbeelding van de heilige Marie-Adolphine voor het raam. Op deze manier kon het niemand ontgaan dat op zondag 10 juli in Ossendrecht het feest van deze lokale heilige gevierd werd. Dit jaar had de feestdag een extra cachet vanwege het 150-jarig jubileum van haar geboorte.

Inzet voor weeskinderen in China
Voor de ‘vroege’ vogels begon de bidtocht om 9.00 uur bij het geboortehuis van Marie-Adolphine, nu een aan haar toegewijde kapel. Via de Ossendrechtse lanen liepen de biddende mensen de weg van het geboortehuis van Marie-Adolphine naar de Berghoeve. Deze hoeve was in de negentiende eeuw een klooster van de zusters franciscanessen van Oudenbosch. Daar ontving Marie-Adolphine haar schoolopleiding. De huidige eigenaren van dit huis zijn altijd bereid de bidtocht op hun erf te ontvangen.

Op deze plaats stond de voorzitter van de Stichting Marie-Adolphine Johan den Ouden, stil bij haar betekenis. Hij benadrukte dat zij haar diepste gevoelens heeft gevolgd en afgereisd is naar China om zich daar in te zetten voor weeskinderen. Zij heeft zich op deze manier ingezet voor anderen. In haar leven ligt de oproep besloten om dit in de eigen gemeenschap te doen. Den Ouden concretiseerde dit aan de hand van enkele voorbeelden. Zo kunnen we voor iemand die dit niet zelf kan boodschappen doen of met iemand gaan wandelen.

Processie
De bidtocht mondde uit in een processie, die om 10.00 uur bij de H. Gertrudiskerk startte. Voorafgegaan door de harmonie trokken het schrijn van de relieken van Marie-Adolphine door het dorp. Daarachter volgden personen die Marie-Adolphine en haar medezusters uitbeeldden en een groep jongeren, verkleed als boksers (zuster Marie-Adolphine werd tijdens de Bokseropstand in China vermoord). Om 11.00 uur begon de eucharistie.

Eucharistieviering
Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in de viering. Pastoor De Kort en pater J. van Aert cm waren concelebranten. De laatste werkt op Taiwan en was nu op verlof in Nederland. Diaken Ryan Keetelaar en Myriam de Jong-Smits, pastoraal werkster in de parochie, verleenden liturgische assistentie. Pastoor De Kort heette speciaal burgemeester S. Adriaansen welkom, die de gemeente Woensdrecht vertegenwoordigde. Daarnaast had hij een woord van welkom voor de vertegenwoordigers van de Franciscanessen Missionarissen van Maria, de congregatie waartoe Marie-Adolphine behoorde.

In zijn homilie legde bisschop Liesen een relatie tussen het leven van de heilige Marie-Adolphine en de parabel van de barmhartige Samaritaan. De heilige Marie-Adolphine heeft de stem van God gehoord en zich laten raken door deze parabel. Marie-Adolpine heeft gedaan wat de Zoon van God voor ons heeft gedaan. Zij is, net als Hij, op weg gegaan om Gods liefde en warmte te laten zien. De voorspraak van de heilige Marie-Adolphine kan ons helpen een stap vooruit te zetten op weg naar het eeuwig leven.

Martelaren uit het bisdom Breda
In zijn slotwoord belichtte bisschop Liesen kort twee andere martelaren uit het bisdom Breda die in China de marteldood stierven. Het ging om de lazaristen broeder Anton Geerts en pater Gerrit Wouters uit Breda. Ze behoorden tot het gezelschap van mgr. Schraven. Ze stierven op 9 oktober 1937, ten tijde van de Japans-Chinese oorlog, de marteldood, omdat zij weigerden 200 vrouwen en meisjes, die in hun missiepost hun toevlucht hadden gezocht, aan de Japanners als troostmeisjes uit te leveren. Voor hen is een zaligverklaringsproces gaande.

Van 10 tot en met 24 oktober 2017 organiseert het Verbiest Instituut te Leuven een 14-daagse reis naar China onder de noemer: “In de voetsporen van Nederlandse bisschoppen en martelaren in China.” Op deze reis bezoeken de deelnemers ook Taiyuan, waar de heilige zuster Marie-Adolphine in 1900 de marteldood stierf.

 

Andere berichten