Jubileum Koorkring Zeeuws-Vlaanderen

21 januari 2015

Op zondag 18 januari 2015 vierde de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen haar 25-jarig jubileum met een eucharistieviering in de H. Maria Hemelvaartkerk in Philippine. Pastoor-Vicaris Wiertz was de hoofdcelebrant in deze viering.

 

De muziek werd verzorgd door een koor dat bestond uit leden van verschillende Zeeuws-Vlaamse koren. Dit stond onder leiding van Anton de Kort. Marcel Mangnus was de organist..

Het zong de vaste gezangen van de Mis van de heilige Geest, gecomponeerd door Frans Bullens.

 

Aan het einde van de viering werden zuster Wivina Luijkx en Agnes Dhuyvetter in het zonnetje gezet. Zij zijn van het begin af aan lid van het koorkringbestuur. Zij ontvingen uit handen van pastoor Wiertz het ereteken voor bijzondere verdienste van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging. Het ereteken voor bijzondere verdienste wordt toegekend aan personen en koren die zich inzetten voor liturgie en kerkmuziek op regionaal vlak. Zuster Wivina Luijkx en Agnes Dhuyvetter hebben hun sporen verdiend met de organisatie van de jaarlijkse korenavond, de Contactdag Zeeland, zangavonden en de uitgave van de nieuwsbrief.

 

Alle koren in Zeeuws-Vlaanderen krijgen als herinnering aan dit zilveren jubileum een getoonzette versie van Psalm 27, vertaald door de dominicaan Ad Bronkhorst. De melodie is van de hand van Frans Bullens. Psalm 27 is tijdens de jubileumviering als antwoordpsalm gezongen.

 

Jan Schuurmans, diocesaan functionaris voor de kerkmuziek, onderstreept het belang van deze koorkringen. “Ze zetten zich in voor een goede en verantwoorde muzikale verzorging van de liturgie. Daarvoor organiseren ze veel activiteiten. De vrijwilligers van de koorkring Zeeuws-Vlaanderen verdienen daarom een pluim op hun hoed.”

 

 

Andere berichten