Jubilea priesters

5 juni 2015

In juni vieren verschillende priesters hun priesterjubileum. Daaronder ook een grote groep priesters die het 50-jarig jubileum viert. Op de website van het bisdom zijn deze vermeld.

Verschillende van deze jubilarissen hebben diocesane functie vervuld. F. Leijgraaf, die op 4 juni zijn zestigjarig priesterjubielum viert, was van 1959 tot 1988 secretaris en kanselier van het bisdom.

Op 12 juni is een grote groep priesters 50 jaar priester. Ze ontvingen hun opleiding op het Grootseminarie Bovendonk. Verschillenden assisteren als emeritus in diverse parochies en kloostergemeenschappen van het bisdom Breda.

P.C. de Maat is pastoor van de Mariaparochie op het Zeeuwse eiland Walcheren en kanunnik van het kathedraal kapittel T. Brooijmans is lid van de priesterraad. V. Schoenmakers diende van 1994 tot 2012 verschillende bisschoppen als bisschoppelijk vicaris en vicaris-generaal. Momenteel is hij actief als pastoor en moderator van de Jeruzalemparochie, inclusief de parochie Bavel en de parochie Ulvenhout (het gehele samenwerkingsverband). Ook is hij parochieadministrator van de Sint Elisabethparochie (regio Dongemond). Hij is tevens lid van de priesterraad.

Het gaat bij deze jubilarissen om:

60 jaar priester 4 juni 2015
G.A.M. Baeten
B.J.A. Kortmann
F.H.A.M. Leijgraaf

50 jaar priester 12 juni 2015
J.G.C. Broeders
T.J.J.M. Brooijmans
A.C.C. Burm
G.J.M. van Leijsen
P.C. de Maat
J.A.A. van Oers
V.G.P.J.M. Schoenmakers

25 jaar priester 23 juni 2015
J.C.M.M. Baijings
R.J. Schouteten

25 jaar priester 24 juni 2015
J.S.J.M. de Kort

25 jaar priester 29 juni 2015
J.P.A. Akkermans

  • Zie de aparte pagina onder bisdom/organisatie voor het overzicht van de jubilea in 2015

 

Andere berichten