Jongerenviering en ontmoeting met bisschop Liesen

8 februari 2012

Op zondag 5 februari vond de maandelijkse jongerenviering plaats, georganiseerd met en voor jongeren door het jongerenwerk van het bisdom. De jongerenvieringen startten in de aanloop naar de wereldjongerendagen (augustus 2011, Madrid). De vaste kern bestaat uit jongeren die in 2011 deelnamen aan de wjd in Madrid.

De jongeren blijven samenkomen en ook jongeren die overwegen deel te nemen aan de wjd in Rio de Janeiro (2013) haken aan.

De wereldjongerendagen en het geloof zijn dus de bindende factor bij de samenkomsten. De jongerenviering met het aansluitende geloofsgesprek vond deze keer plaats in Bergen op Zoom, in de kerk en de bijruimte van de O.L.V. van Lourdeskerk.

Bisschop Liesen was celebrant in de viering en ging na afloop van de viering met de jongeren in gesprek. Hij gaf aan zelf nog nooit een wjd te hebben bezocht, maar wel de vruchten ervan te hebben gezien. Eens bij een ontmoeting met zusters, vertelde de bisschop, bleek dat de wjd voor het merendeel van de jonge zusters een keerpunt in hun leven waren.

In de homilie tijdens de eucharistieviering had de bisschop de jongeren al retorisch gevraagd: wat lijkt je onmogelijk? In zijn inleiding na de viering hernam hij dat punt aan de hand van de evangelielezing van de dag (Marcus 1, 29-39) en de reiniging van een melaatse.

De melaatse valt op zijn knieën als hij bij Jezus komt en zegt: “Als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen.” Voor God is niets onmogelijk, gaf de bisschop aan. Geloof je dat, zoals de melaatse het gelooft en durf je je volledig aan God toe te vertrouwen? Het evangelie laat zien dat de melaatse Jezus vraagt hem te genezen, als Jezus dat wil. “Bidden is een beroep doen op de liefde van God,” aldus de bisschop.

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

De komende jongerenvieringen (telkens om 15.00 uur) zijn:

  • Zondag 11 maart
  • Zondag 1 april (Palmzondag)
  • Zondag 13 mei
  • Zondag 10 juni
  • Zondag 8 juli

Voor meer informatie: projectmedewerker jongerenpastoraat Nancy van der Zande, T 076 5223444, E nvdzande@bisdombreda.nl.

 

Andere berichten