Jongerensynode in Rome: ‘Deze presynode werkt hetzelfde als een echte synode’

26 maart 2018

Voorafgaand aan Palmzondag/Wereldjongerendag (25 maart) werd in Rome een ‘presynode’ gehouden. Er is één Nederlandse jongere die afgevaardigd was. De bisschoppen wensten hem voor vertrek zegen en inspiratie. Zij tekenden hiervoor persoonlijk een kaart tijdens de vergadering van de Bisschoppenconferentie op 13 maart.

Tijdens de ‘presynode’ inventariseerde de Kerk wat jongeren bezighoudt. Dit gebeurde met het oog op de bisschoppensynode in oktober 2018. In een podcast van katholiekleven.nl vertelt de vertegenwoordiger: “De presynode werkt eigenlijk hetzelfde als een echte synode. We nemen dezelfde stappen als een echte synode. Maar het wordt allemaal geleid door jongeren. Jongeren vertalen de documenten. Jongeren hebben deze vragen geschreven. En jongeren beantwoorden de vragen.”

De vertegenwoordiger van de Nederlandse jongeren was in september 2017 ook al in Rome voor een congres over jongeren, geloof en roeping. Hij sprak er met bisschoppen, kardinalen en professoren uit de hele wereld en hij ontmoette andere jongeren, zo’n vijftien à twintig, die net als hij waren uitgenodigd door het Vaticaan. Hij zette zich toen samen met anderen tijdens dat congres in voor een vervolg van deze ontmoeting. Dat vervolg was er nu met de presynode, waaraan meer dan 300 jongeren uit de hele wereld deelnamen.

De vertegenwoordiger vertelt hoe de jongeren deze week in Rome schreven aan één groot document, een ‘final document’. “Dit is een document waar we allemaal achter staan. Dat wordt meegegeven aan de paus en degenen die in oktober deelnemen aan de bisschoppensynode om richting te geven aan deze synode.”

Het Vaticaan pakt de voorbereiding op de bisschoppensynode breed aan. Onderdeel van de wereldwijde voorbereidingen was zoals gebruikelijk een vragenlijst die via de bisdommen aan parochies werd verspreid. Daarnaast zette het Vaticaan in 2017 een enquête op internet uit met vragen aan jongeren. De Nederlandse Kerkprovincie vertaalde de online enquête en maakte deze week de uitkomsten daarvan bekend.

Andere berichten