Jongerenpagina’s Breda op Jong katholiek!

23 juni 2009

De website www.jongkatholiek.nl, de grootste website voor katholieke jongeren in Nederland is sinds kort volledig vernieuwd. Binnen de website heeft ook het bisdom Breda een eigen gedeelte. Ook dit gedeelte onderging een facelift.
De website is overzichtelijker en uitgebreider geworden en zet meer dan vroeger in op multimedia: filmpjes, een uitgebreid forum, podcasts (geluidsfragmenten), et cetera. Bovendien is de vormgeving kleurrijker en spannender geworden.

De nieuwe bisdom Breda pagina’s (klik hier) zijn zo opgezet dat ze bij de start van het nieuwe pastorale werkjaar het hart zullen vormen van de communicatie van het bisdom met jongeren. Alle nieuwsberichten en informatie die voor jongeren van belang is, verslagen en foto’s zullen hier te vinden zijn. Het is ook de bedoeling dat het nieuwe jaarprogramma van jongerenactiviteiten via dit medium wordt gepresenteerd.

Jongbreda.nl
Het bisdom van Breda beschikt al jaren over een eigen website voor jongeren: www.jongbreda.nl. Nog deze maand zullen de eigen website en de pagina’s op jongkatholiek.nl met elkaar verbonden worden, zodat er één uitgebreide website ontstaat. De inhoud van beide websites kan dan makkelijk en goed up-to-date worden gehouden.

Communicatie
Het internet is voor het jongerenwerk steeds belangrijker geworden. Zo zijn een aantal jongeren die als vrijwilliger betrokken zijn, actief op hyves (www.jongbreda.hyves.nl) en vindt een deel van het overleg plaats via MSN. Tijdens reizen die door het bisdom worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld naar de Wereljongerendagen, wordt volop gebruik gemaakt van weblogs (www.wjd2008.web-log.nl). Naar verwachting zal de rol van het internet in de toekomst alleen nog maar toenemen.

 

Andere berichten