Jongerenontmoeting in Hulst

11 februari 2016

De afgelopen jongerenbijeenkomst van het bisdom Breda vond plaats op zondag 17 januari in Hulst. Dit keer stond er niet één, maar twee van de zaligsprekingen centraal: ‘Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen’ en ‘Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij’. Aan de hand van de film Des Hommes et des Dieux gingen jongeren hierover met elkaar in gesprek.

Aan het begin van de dag sloten de jongeren aan bij de eucharistieviering in de basiliek van Hulst, één van de kerken met Heilige Deuren in dit jubeljaar. Na afloop werd er koffie gedronken met de parochianen, en werden nog een aantal nieuwe jongeren uitgenodigd zich aan te sluiten. Vervolgens verplaatste de groep zich naar de pastorie, nabij de basiliek gelegen. Hier werden zij hartelijk ontvangen door vicaris Wiel Wiertz, die de jongeren een korte rondleiding door de pastorie gaf. “Het was erg leuk om te zien waar de vicaris woont en werkt. Je kon ook merken dat het bijzonder was voor de jongeren dat de vicaris dit voor hen wilde doen. De vicaris kwam direct wat dichter bij de jongeren en hun leefwereld te staan, door met hen iets van zijn dagelijks leven te delen” vertelt Nina Mertens.

Na de korte rondleiding werd er samen geluncht en ging de onderlinge kennismaking van de jongeren verder. Toen was het tijd voor de film. ‘Des Hommes et des Dieux’ is een op ware feiten gebaseerd drama, dat gaat over een groepje Franse monniken die in Algerije vermoord zijn tijdens de burgeroorlog in 1996. De monniken leven in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen in hun werk, nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun medische gezondheid. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar zeker de bovenhand in de regio. Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt, groeit de vastberadenheid onder de monniken om te blijven, wat hen uiteindelijk hun leven kost.

Het leven van de monniken, en de wijsheid waarmee zij spreken en bidden, maakt hen tot een enorm getuigenis. Ook voor de aanwezige jongeren, die leven in een tijd waarin christenvervolging niet vreemd is, en waarin het soms moeilijk kan zijn voor je christelijke geloof op te komen in je omgeving. De aanwezige jongeren waren erg door de film geraakt: “ Een mooie, indrukwekkende, ontroerende, maar vooral confronterende film die heel erg aan deze tijd doet denken,” vertelt een van hen. Na afloop van de film werd er dan ook nog met elkaar na gesproken over ieders indrukken, vragen en beleving ervan.

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijk gebedsmoment, waarbij de psalm die aan het begin van de film getoond wordt werd gebeden. Ook spraken de aanwezige jongeren hun eigen intenties uit en werd er gebeden voor kracht en sterkte voor de vluchtelingen, en voor vrede in de wereld.

  • De eerstvolgende jongerenbijeenkomst vindt plaats op zondag 21 februari in Oosterhout (van 10.00 uur – 16.30 uur). Bij deze bijeenkomst is er bijzondere aandacht voor (het thema van) de Wereldjongerendagen in Krakau. Ook wordt er informatie gegeven over de WJD-reis vanuit bisdom Breda. Voor jongeren is het dus erg de moeite waard om te komen. Opgave is mogelijk via een email naar E jong@bisdombreda.nl, of via de Facebook pagina Jong Bisdom Breda.
     

 

Andere berichten