Jongerengraffiti Zevenbergen

30 april 2007

In de grote Immanuelparochie zijn verschillende parochies samengegaan, waaronder die van het dorp Zevenbergen. En hoewel de verschillende dorpen ver uit elkaar liggen probeert men toch een eenheid te vormen. Het blijkt echter dat met name ook voor jongeren de binding aan de lokale geloofsgemeenschap toch van groot belang is.

Toen het jongerenpastoraat van Zevenbergen in een moeilijke periode terecht kwam werd er dan ook getwijfeld. Gaan we een nieuwe start maken, waarbij we iets voor jongeren opzetten voor de hele parochie of blijven we lokaal actief? Het antwoord op de vraag kwam onverwacht van de jongeren zelf. Vijf jongeren besloten dat ze de draad op wilden pakken en kwamen samen om zelf het jongerenpastoraat nieuw leven in te blazen. En met succes. Afgelopen vrijdagavond 27 april kwamen een kleine 20 jongeren en tieners bij elkaar voor de eerste bijeenkomst JOP-nieuwe stijl.

Wie ben jij?
De vraag die centraal stond op deze eerste avond was: “ Wie ben jij?” Samen met (legaal) graffitispuiter Wouter maakten de jongeren graffiti tekeningen op houten platen die lieten zien wat zij belangrijk vinden en die vooral iets zeggen over wie ze zelf zijn. Het werd een indrukwekkende avond met prachtige resultaten, die in het parochiecentrum van Zevenbergen de komende week nog te bewonderen zullen zijn.

Op kleine schaal nabij
Anneke Wijnen van de pastorale commissie van Zevenbergen is blij met het initiatief van de jongeren. En helemaal in de sfeer van de beweging naar schaalverfijning heeft zij er alles aan gedaan om vanuit het grote verband van de parochie de middelen te vinden om dit nieuwe kleine initiatief een plek te geven. “Laten we zuinig zijn op jongeren. En ze een plek geven waar ze zich thuis voelen,” zegt Anneke met een scherp oog voor wat nodig is.

In de beleidsnota In de duizend gezichten van Uw volk nodigt het bisdom parochies uit om een dubbele beweging te maken. Enerzijds moet er worden gewerkt aan schaalvergroting om krachten te bundelen, anderzijds aan schaalverfijning om elkaar lokaal nabij te zijn. In Zevenbergen geven jongeren daar een prachtig voorbeeld van.

Andere berichten