Jongerengebed in Breda wordt voortgezet

19 december 2006

In de warm verlichte kerk op het Bredase Begijnhof brandden op zondag 19 november 2006 de kleine kaarsjes voor de laatste keer. De jongeren van Taizé in Breda waren daar voor de laatste keer te gast.  Onder het zingen van Laudate omnes gentes   trokken zij  de kerk uit. Gedurende vijf jaar kwamen ze in deze kerk soms wekelijks samen om in de sfeer van Taizé te bidden en te zingen. "We verlaten een dierbare plaats, maar hebben al gastvrijheid aangeboden gekregen. Het gebed van Taizé gaat verder,” vertelde één van de jongeren aan het einde van het gebed. “Ook wanneer we het bekende en vertrouwde verlaten en dat even moeite kost, toch gaat het wezenlijke gewoon door. We bedanken de parochie Breda-Centrum voor haar gastvrijheid.”

Vanaf zondag 17 december wordt het gebed voortgezet  in de koorkapel van de Kapucijnen. Op deze dag vond dan ook de eerste bijeenkomst bij de Kapucijnen plaats. De middag stond in het teken van ontmoeting tussen verschillende jongerengroepen. Zo was in de middag een kerst-inn voorbereidt door de jongerengroep van Breda-Oost en Teteringen.  Het samen-zijn werd afgesloten met het vertrouwde Taizégebed. Met het zingen van het magnificat (de lofzang die Maria aanhief na haar bezoek aan Elisabeth) werd het aankomende kerstfeest aangekondigd. Linda van Mook, één van de trouwe leden van Taizé in Breda, vertelt desgevraagd dat de jongeren van Taizé in Breda zeer dankbaar zijn voor de gastvrijheid die de Kapucijnen bieden.

Iedere derde zondag van de maand 19.30 uur Gebed met liederen van Taizé in de koorkapel van de Kapucijnen. Ingang via Nijverheidssingel 391.
Meer informatie: www.taizeinbreda.nl

Andere berichten